Slavē Dievu Baznīcu naktī Viļakā

Šī gada garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisinājās sestdienā 1. jūnijā, kas ir starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena. Tāpēc šogad pasākuma tēmu organizatori – starpkonfesionāla domubiedru grupa – nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds” izvēlējās veltīt bērniem un vārdus no Svētajiem Rakstiem: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” (Mateja 19, 14)

Viļakas Romas katoļu baznīca arī šogad piedalījās  „Baznīcu naktī”. Liels paldies aktīvajiem jauniešiem Elīzai Pužulei, Rinaldam Slišānam un Elīzai Slišānei, kuri paši ierosināja un noorganizēja Orientēšanās spēli pa baznīcas teritoriju. Spēlē piedalījās gandrīz pussimts dalībnieku un veiksmīgākie savās vecuma grupās bija Kārlis Babāns, Rēzija Kokoreviča, Raivita Raginska un citi dalībnieki.

Šī gada „Baznīcu nakts” mērķis Viļakā bija iet dziļumā un piepildīties garīgi. Īpašu atmosfēru baznīcā radīja Trīsvienības draugi no Rīgas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes. Trīsvienības draugi sāka pateikties un slavēt Dievu pirms Sv. Mises, spēlēja Sv. Misē un ar katru slavēšanas dziesmu kļuva arvien jaudīgāki, priecīgāki un Svētā gara piepildītāki. Ja kāds ir bijis jauniešu slavēšanas naktī Aglonā, kas notiek no 14. uz 15.augustu, tad sajutās kā Aglonā. Bet ja kāds nekad nav bijis šajā jauniešu slavēšanas naktī, tad beidzot varēja uzzināt, kas tur notiek. Bet ticiet man – Viļakā bijā jaudīgāk nekā Aglonā, jo svētceļniekiem -jauniešiem ir grūti paņemt līdzi bungu komplektu, bet Trīsvienības draugi Viļakā uzstājās līdzi paņemot lielo bungu komplektu, 2 elektriskās ģitāras, 1 basģitāru, 1 akustisko ģitāru, sintezatoru un divus vokālistus. Kādam noteikti likās, ka bija par skaļu, kādam varbūt vairāk patīk tradicionālās dziesmas no katoļu dziesmu grāmatas, bet galvenais, ka bērnus un jauniešus uzrunāja šis dzīvais un enerģiskais Dieva slavēšanas veids. Beidzot baznīcā Trīsvienība draugi dziedāja un muzicēja skaļāk par priesteri Guntaru, kurš atzina, ka varējis izdziedāties no sirds un sajusties par 10 vai pat 20 gadiem jaunāks.

Vēlu vakarā teicamu tradicionālo katoļu dziedājumu latīņu valodā sniedza Ozolnieku Tautas nama vokālais ansamblis “Procesā”. Vokālā ansamblī dzied tikai seši dalībnieki, taču katrs dalībnieks spēj nodziedāt un noturēt savu balsi. Vēl lielāks prieks, ka šajā vokālajā ansamblī dzied Viduču pamatskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas absolvente Laura Klegere – Dortāne. Dziedājumi latīņu valodā ir vēl viens veids kā mēs varam pateikties un slavēt Dievu. Ansamblis “Procesā” izpilda daudzveidīgu repertuāru no senās mūzikas baznīcās līdz džezam saviesīgos pasākumos, ja kādu uzrunāja vokālā ansambļa dziedājums, tad sekojiet ansamblim sociālajā tīmekļu vietnē Facebook, lai uzzinātu, kur būs nākamais ansambļa koncerts.

“Paldies Dievam! Liels paldies Trīsvienības draugiem un vokālajam ansamblim “Procesā”. Sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā, un ikvienam no Jums, kuri atrada laiku, lai apmeklētu „Baznīcu nakts” pasākumus tieši Viļakā. Paldies z/s „Kotiņi” par spēcinošo vakara grūbu putru. Tik dažādas ir mīlestības valodas. Arī slavēšanas veidi ir dažādi. Galvenais, lai mēs no “Baznīcu nakts” dodamies mājās piepildītāki, smaidīgāki, enerģiskāki, dziedinātāki, laimīgāki un Dievam tuvāki. Ja esam mīlestības un Svēta Gara piepildīti, tad spējam to nest tālāk arī savās dzīvēs, ģimenēs un pasaulē. „Nebaidies, tikai tici.” (Marka 5, 36)” pateicās un vēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels. 

 Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Ātrums un izveicība

2023.gada 27.maijā Viļakā notika sporta spēles “Ātrums un izveicība”, kas ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 ...