No 1. jūnija daļai Balvu novada pašvaldības iestāžu mainīsies darba laiks

No 1. jūnija daļai Balvu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem noteikts nepilns darba laiks, proti, nepieciešams uz noteiktu laika periodu pāriet uz četru dienu darba nedēļu, kas ietekmē arī pašu iestāžu un struktūrvienību darba laiku.

Balvu novada domes ārkārtas sēdē, kas norisinājās 15. aprīlī, tika apstiprināts Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāns. Šis plāns, izstrādāts saskaņā ar Finanšu ministrijas norādījumiem, ir vērsts uz budžeta izdevumu samazināšanu 2024. gadā un sabalansēta budžeta izveidi 2025. un 2026. gadam. Tas sevī ietver noteiktus pasākumus, koordinētas darbības un uzdevumus plāna īstenošanai, nodrošinot tā sasaisti ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu.

Viens no šī plāna punktiem ir nepilna darba laika noteikšana no 1. jūnija līdz 31. decembrim, samazinot Balvu novada pašvaldības amatpersonām un daļai iestāžu darbinieku darba laiku par 20%. Pilnu darba nedēļu turpinās strādāt pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas izglītības programmu īstenošanas darbinieki, Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma 4.4. punktā noteiktās struktūrvienības un darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, Balvu novada Bāriņtiesa, Pašvaldības policija un Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN – TEX”.

Katrai iestādei un struktūrvienībai, kurai nepieciešams uz noteiktu laika periodu pāriet uz nepilnu darba laiku, darba laiks tika noteikts izvērtējot atbilstošās iestādes darba specifiku un apmeklētāju paradumus.

Viļakas pilsētas pārvaldes darba laiks:

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00; 12.00-12.30 pusdienu pārtraukums.

Piektdiena, sestdiena, svētdiena-brīvs

Balvu novada pašvaldības iestāžu darba laiks