Kapusvētki Balvu novadā 2024

KAPUSVĒTKI VIĻAKAS UN KUPRAVAS KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS

  • 6.JŪLIJĀ: plkst. 14.00 Viduču kapos; plkst. 16.00 Olutovas kapos.
  • 13.JŪLIJĀ: plkst. 14.00 Slotukalna kapos; plkst. 16.00 Lašku kapos.
  • 20.JŪLIJĀ: plkst. 14.00 Skandines kapos; plkst. 16.00 Aizgalīnes kapos.
  • 28.JŪLIJĀ: sv. Mise plkst. 12.30 Kupravas baznīcā, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00.
  • 4.AUGUSTĀ: Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30).
  • 10.AUGUSTĀ: plkst. 13.00 Vēdeniešu kapos.
  • 17.AUGUSTĀ: plkst. 15.00 Rejevas kapos.

Informācija par kapusvētkiem Balvu novadā.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Advente

No dienas dienā visa pasaule jūt, kā tuvojas Ziemassvētku laiks. Kaut sals kož degunā ...

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt! ...

Domes sēdē apstiprina Viļakas pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītājus

Finanšu komitejā 16.novembrī deputāti virzīja lēmumprojektus uz domes sēdi par pagastu un pilsētu-Balvu un ...