Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” atklāšana

19.aprīlī Viļakas muzejā notika jaunās vēstures ekspozīcijas atklāšana. Ideja par jaunas ekspozīcijas nepieciešamību muzejā jau bija vairākus gadus. 2022.gadā muzejam Valsts kultūrkapitāla fonds (turpmāk-VKKF) atbalstīja ekspozīcijas dizaina izstrādi, piešķirot 4000,00 eiro un 2023.gadā piesaistot finansējumu ieguvām 15 000, 00 eiro. Ekspozīcijas projekts realizēts 2023.gada beigās, taču darbs ar priekšmetu izvietošanu turpinājās vēl 2024.gada sākumā. Darbs pie jaunās ekspozīcijas vēl turpinās, jo 2024.gadā piesaistot VKKF finansējumu, ieguvām 10 000, 00 eiro inovatīvo tehnoloģiju integrēšanai ekspozīcijā. Kopumā muzejs VKKF, Muzeju nozares attīstības programmā piesaistījis 29 000 eiro.

Jauna ekspozīcija sadalīta 6 vēsturiskajos blokos, sākot ar 1713. līdz 1996.gadam. Muižas laiks saistās ar lielo Marienhauzenas muižu  un tās pusmuižām, kā arī atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, ar I pasaules karu un bēgļu bērnu skolu Viļaka, kā arī brīvības cīņām Ziemeļlatgalē. Latvijas brīvvalsts laiks saistās ar ar kultūras, izglītības un sabiedriskās darbības uzplaukumu, akcentējot J.Cibuļska devumu kultūras attīstībā, ka arī pievēršot uzmanību tādiem Latvijas slaveniem māksliniekiem kā Valerjans Dadžāns, Nikolajs Breikšs un Valdis Bušs, izveidoto garnizona pilsētiņu un Viļakas kapucīnu mūku klosteri.

Otrais pasaules karš nes savas bēdas- deportācijas, ebreju holokausts, nacionālo partizānu darbība Stompakos, gūstekņu nometne Račos, kā arī vecumu lidlauka “Luftwaffe izveidi”. Padomju laiks iezīmējās ar daudzu rūpnīcu un iestāžu darbību- šūšanas cehs sarkanais rīts, suvenīrs, Viļakas linu un fabrika, pienotava, maizes ceptuve, meteoroloģiskā stacija, motokrosa trase “Baltais briedis”, Viļakas slimnīca. Viļakā iznāk avīze “Latgales zemnieks”. Par gandrīz katru iestādi ir saglabājies kāds priekšmets vai dokuments. Ar atmodas posmu tiek atvērta Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde un robežkontroles pārejas punkts Vientuļi.

Ekspozīcijas atklāšanā piedalījās Balvu novada pašvaldības vadība,  Viļakas pilsētas pārvaldes pārstāvji, Balvu novada domes deputāti, Balvu un Baltinavas muzeju kolēģi, kā arī citi interesenti. Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja muzejam uzdāvināja īpašu dāvanu- savas vīramātes (bijušās nacionālās partizānes) priekšmetus un dokumentus. Par muzikālo noskaņu rūpējās Arnis Prancāns. Jaunā ekspozīcija skatāma muzejā no 22.aprīļa.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa, foto: krājuma glabātāja Marija Boldāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Trešā starptautiskā Erasmus + projekta PLAE Sustainable development goals vizīte Itālijā

Š.g. 18.aprīlī norisinājās trešā starptautiskā Erasmus + projekta Play, Learn, Act, Ensure (PLAE) Sustainable ...

Projektu konkurss Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2020.gadā izsludina projektu konkursu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem Viļakas ...

Balvu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejams jauns pakalpojums

Ar šī gada 1.jūniju Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apakalpošanas centrā (VPVKAC) Balvos, Partizānu ...