Finanšu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par nedzīvojamo telpu Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)

2.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

3.Par nekustamā īpašuma “Grāvji”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

4.Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 3A-3, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

5.Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

6.Par nekustamā īpašuma “Līgas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

7.Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalns”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

10.Par nekustamā īpašuma “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, Balvu novadā, slēgtas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.Par nekustamā īpašuma “lgas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14.Par nekustamā īpašuma “Ozolaines lauks”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.Par nekustamā īpašuma Partizānu ielā 12, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16.Par atļauju nodot apakšnomā nedzīvojamās telpas ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Arta Ķerģe)

17. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)

18.Par Viļakas sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Līna Barovska)

19.Par Viļakas pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Oļegs Kesks)

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ģimeņu diena Viļakā

22.jūlija sestdiena Viļakā bija saulaina, priecīga un rosīga. Biedrība „Saules stari Viļakai” projekta laikā ...

SIA “Autotransporta direkcija” PAZIŅOJUMS

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas pagarināšanu, AS “Nordeka” uz laiku līdz š.g. 12.maijam (ieskaitot) atceļ ...

26. un 27. augustā Balvu novadā norisināsies “Mājas kafejnīcu dienas”

Aicinām uz breineigu garšu un sajūtu piedzīvojumu Ziemeļlatgalē –  “Mājas kafejnīcu dienām 2023” Balvu ...