Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2024.gada 21.martā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 21.martā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2023 “Par Balvu novada simboliku”” apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”” apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Gržibovska, Inese Circene)
  3. Par grozījumiem Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā. (ziņo Maruta Brokāne)
  4. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas likvidāciju. (ziņo Inese Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sporta dejotāji Latgales kausa sacensībās

19.janvārī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta nodaļas dejotāji piedalijās  deju sacensībās ...

Ātrums un izveicība

2023.gada 27.maijā Viļakā notika sporta spēles “Ātrums un izveicība”, kas ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 ...

Realizēts Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanas projekts

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas realizētais projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ...