Muzejpedagoģiskā programma “Vēsturi radām mēs paši”

1.martā Stompakos pulcējās Balvu novada vecāko klašu skolēni un jaunsargi, lai iepazītu nacionālo partizānu vēsturi un 2. marta Stompaku kauju. Muzejpedagoģiskās programmas sākumā skolēni tika iepazīstināti ar instruktāžu, kā arī atsevišķi instruktāžu noklausījās jaunsargi. Viens no pamatuzdevumiem bija sadalīt skolēnus un jaunsargus grupās, piešķirot katrai grupai konkrētās krāsas lentes. Attiecīgi pēc krāsām vajadzēja visā takas garumā meklēt atmiņu fragmentus ar tekstiem, kuriem otrā pusē bija sajaukti vārdi zilbēs, kas saistās ar partizāniem. Skolēnu uzdevums bija nometnes vietās atrast lādītes, kuras aizslēgtas ar šifrētu atslēgu, atkodēt kodu izmantojot saliktos vārdus pa zilbēm, kur pirmais vārda burts bija attiecīgais cipars alfabētā, ja cipars bija divciparu, to vajadzēja saskaitīt kopā. Atverot lādītes jaunieši uzzināja, kura partizāna atmiņas viņi vāca un katrai grupai bija jāatbild uz diviem jautājumiem.

Sadarbībā ar ekspozīciju “Abrenes istabas” jauniešiem bija iespēja izdomāt savus segvārdus, lai tiktu nometnes teritorijā un iegūtu zīmogu uz caurlaidēm. Katrs jaunietis ar savu segvārdu tika piefiksēts speciālā žurnālā. Ieejot apmetnes teritorijā vajadzēja nosaukt savu segvārdu.

Nometnes vietā notika patiešām patriotisks mirklis-jaunie jaunsargi deva zvērestu, nolika ziedus un svecītes pie bijušās nacionālo partizānu kapa vietas. Jaunsargi arī bija sagatavojuši viktorīnu, kur par pareizo atbildi tika pasniegts salduma batoniņš. Pasākuma noslēgumā pie ugunskura baudījām silto tēju un līdzpaņemtās maizītes.

Svarīgi ir nodot šo vēsturisko atmiņu skolu jaunatnei, lai zinātu, kāda ir bijusi brīvības un cīņas cena, cik svarīgi šajā laikā būt vienotiem. Stāsts ir par kara un pēc kara posmu, kas vienmēr bijuši ļoti sarežģīti, par drosmi uzņemties atbildību, par nodevību, par cerību uz gaišu Latvijas nākotni. Svarīgi iedziļināties Stompakos dzīvojošo cilvēku mērķos, gaitā, cilvēku dzīvesstāstos, savstarpējā komunikācijā un sapratnē.

Milzīgu paldies sakām Dzintaram Dvinskim un domubiedriem, Balvu novada jaunsargiem un instruktoram Valentīnam Keišam, kā arī Balvu novada skolām. Tikai kopā strādājot komandā,  jaunatnei varam radīt pasākumu, kurā viņi ir nedaudz tuvāk savas valsts vēstures izpratnei.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa

Foto: Marija Boldāne, Rita Gruševa un Madara Siliņa

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 28.jūlijā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, ...