Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV -4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo Ilze Avota)

2.Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Pērkone, Līna Barovska, Jana Komane, Ineta Leišavniece)

3.Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo Ineta Leišavniece, Tatjana Valujeva)

4.Par cilvēktiesību nodrošināšanu  Balvu novada pašvaldības pansionātā “Balvi”. Tiesībsarga ziņojums un rīcības tā izpildei (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj ietekmēt skolēnu ...

Vai tas ir labi?

1.martā  Viļakas bibliotēkas telpas pieskandināja pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” audzēkņu balsis. Bibliotēkas vadītāja Rutta ...

#labsvaibs mudina uz iekšējo mieru un harmoniju

Turpinās jaunizveidotā Balvu novada jaunatnes darbinieku un jaunatnes darbā iesaistīto pārstāvju kopīgi izstrādātā projekta ...