Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes atceroties”

Janvāris ir laiks, kad atceramies 1991.gada barikādes, tā laika notikumus un cilvēkus. Katru gadu diskutējam, analizējam un mēģinām izprast šo unikālo nevardarbīgās pretošanās kustību.  Šogad barikādēm aprit 33 gadi, ir nomainījušās paaudzes, taču barikāžu laika atmiņas arvien ir dzīvas. Barikādēm tiek veltīti daudz un dažādi pasākumi, īpaši aktuāli ir pasākumi jaunākajai paaudzei, jo vēstures notikumi ir dzīvi tik ilgi, kamēr par tiem runājam.

19.janvārī Viļakas muzejā ciemojās Viļakas vidusskolas 9.klase lai pārrunātu 1991.gada janvāra notikumus un nedaudz iepazītu atmodas laika notikumus Viļakā un tas apkārtnē.  Sākumā noskatījāmies īsu video par barikāžu laiku Latvijā un tālāk sekoja diskusija par redzēto un dzirdēto. Ikvienam skolēnam bija iespēja apskatīt Viļakas muzeja krājuma priekšmetu- barikāžu laika nozīmīti un ieklausīties stāstā par to.

Vēstures notikumus var iepazīt dažādi, viens no tiem ir erudīcijas spēles. Kopā ar skolēniem piedalījāmies viktorīnā par barikāžu laiku Latvijā un atmodas notikumiem Viļakā. Skolēni atraktīvā veidā pārbaudīja savas zināšanas un apskatīja Viļakas muzeja krājuma fotogrāfijas, kurās skaidri redzams atmodas laiks pilsētā.

Kopā ar skolēniem, strādājot grupās, centāmies izprast barikāžu laikā lietotos plakātus, to nozīmi, veicam analīzi. Skolēni pildīja arī individuālo darbu- iepazinās ar Balvu rajona notikumiem 1991.gada janvārī, un centās atbildēt uz jautājumiem. Viens no no interesantākajām uzdevumiem bija no barikāžu saraksta dalībniekiem pasvītrot tos, kurus skolēni zina personīgi vai ir dzirdējuši par šiem cilvēkiem.

Muzejpedagoģiskās programmas noslēgumā skolēni uzrakstīja novēlējumus un pateicības vārdus barikāžu dalībniekiem. Mainoties paaudzēm daudzu barikāžu dalībnieku vairs nav starp mums, taču viņi turpina dzīvot stāstos un atmiņās.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa, foto krājuma glabātāja Marija Boldāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un ...

Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.septembrī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2023.gada 5.septembrī (otrdien) ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

BALVU NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA 2021.gada 16.novembrī, plkst.11.00. Sēde notiks ...