Viļakas muzejs realizējis VKKF projektu jaunas ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos ” 1.posma izveidi

Viļakas muzejs laika posmā no šī gada 2.marta līdz 30.novembrim īstenojis 2023.gadā apstiprināto Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk-VKKF), Muzeju nozares attīstības programmas projektu -jaunas ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” 1.posma realizāciju, kurai tika piešķirti 14,000 eiro. 2022.gadā muzejs realizēja  VKKF atbalstīto ekspozīcijas dizaina izstrādi. Jaunās ekspozīcijas projekts tika sadalīts divās daļās- pirmais posms vitrīnas, stendi, maketēšana, priekšmetu izvietošana ekspozīcijā, 2.posms inovatīvo tehnoloģiju integrēšana muzeja ekspozīcijā.

Viļaka un tās apkārtne visos vēsturiskajos posmos ir bijusi neatņemama Latvijas vēstures daļa. Līdz šim vēsturiskā Viļakas vēstures ekspozīcija bija novecojusi, laikam ejot arī informācija papildināta, tāpat fotogrāfijas un krājuma priekšmeti. Viļakas muzeja darbinieki uzsāka intensīvu Viļakas un tas apkārtnes informācijas apkopošanu, lai varētu izveidot pilnīgi jaunu Viļakas un tas apkārtnes ekspozīciju, kurā būtu informācija ne tikai par Viļakas pilsētu, bet arī par apkārtnes vēsturi.

Ekspozīcija sadalīta vairākos vēsturiskajos blokos- sākot ar vienu no lielākajām muižām Latgalē- Marienhauzenas muižu un tas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, I pasaules karu un brīvības cīņām Ziemeļlatgalē, par brīvvalsts laika attīstību- garnizona, klostera izveidi, ebreju kultūru Viļakā, izglītības un kultūras darbiniekiem, par II pasaules kara notikumiem un nacionālo partizānu kustību Stompakos, par padomju laika industriālo mantojumu un atmodas laika notikumiem, kā arī valsts robežsardzes izveidi Viļakā. Esam centušies izcelt un parādīt svarīgākos notikumus, cilvēkus, iestāžu darbību, kuras laika gaitā ir veidojušas Viļakas pilsētu. Projekta 2. posmā tiks papildināta informācija par Kupravas un Žīguru pilsētciematiem.

Projekta mērķis bija kvalitatīva un saturiski bagāta ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” 1.posma realizācija.

Projekta īstermiņa uzdevumi: ekspozīcijas izveide atbilstoši mākslinieciskajam dizainam, muzeja priekšmetu atlase un sagatavošana eksponēšanai 6 vēsturiskajos posmos, informācijas sagatavošana tekstu maketēšanai, kā arī digitālo fotokopiju izgatavošana.

Projekta ilgtermiņa uzdevumi: kvalitatīvi un ilgtspējīgi saglabāt muzeja krājumu, popularizēt Viļakas apkārtnes nozīmi vēsturisko procesu attīstībā, papildināt ekspozīciju ar jauniem krājuma priekšmetiem, sagatavot tekstuālo un foto informāciju inovatīvo tehnoloģiju integrēšanai projekta 2.posmā.

Ekspozīcijas 1.posma realizāciju īstenoja firma “Being design”. Lai realizētu projektu Viļakas muzejs sava budžeta ietvaros veica telpas kosmētisko remontu. Remontu veica Viļakas pilsētas pārvaldes remontstrādnieks D.Vēveris.

Projekta rezultātā firma “Being design” atbilstoši projekta finansējumam izgatavoja, piegādāja un uzstādīja  2 stikla vitrīnas, 38 dažāda izmēra pārvietojamos stendus, 7 lielformāta un mazāka formāta  drukas, vairākus eksponātu plauktus, sienu konstrukcijas, kā arī veikusi apjomīgus maketēšanas darbus tekstiem un fotogrāfijām.

Projekta rezultātā muzejs ir izveidojis jaunu, vēsturisku ekspozīciju, uzlabojis muzeja krājuma pieejamību, īstenojis ekspozīcijas modernizācijas plānojumu, palielinājis brīva laika pavadīšanas iespējas muzejā, un kvalitatīvi saglabājis muzeja krājumu priekšmetus. Ekspozīcija izveidota  40 m² lielā telpā.  Ekspozīcijā tiks eksponētas vairāk kā 118 fotogrāfijas, aptuveni 149 eksponāti (dokumenti, priekšmeti).

Ekspozīciju papildinās vairāki unikāli priekšmeti, kurus nebija iespēja eksponēt līdz projektam, daži no tiem- Viļakas linu fabrikas  priekšmeti, Suvenīra jeb “Daiļrade koks” izgatavotie priekšmeti, šūšanas ceha sarkanais rīts  sporta tērps, II pasaules kara un nacionālo partizānu priekšmeti, no Sibīrijas deportēto cilvēku atvestie sadzīves priekšmeti,  valsts robežsardzes formas tērps, Abrenes baltais tautas tērps, J.Cibuļska burtnīca, kā arī grāmatas, kuras tika izdotas J.Cibuļska izdevniecībā Viļakā, ikviens varēs apskatīt kādreizējās Viļakas avīzes “Latgales zemnieks” izdevumu, ērģelnieka Fr.Logina cītarkokli, Kupravas drenu caurules, dažādus dokumentus, padomju laika sadzīves priekšmetus, 20 gs 90-to gadu pārvietojamo datoru u.c.

2024.gadā  tiks iesniegta projekta 2.kārta par inovatīvo tehnoloģiju integrēšanu muzeja ekspozīcijā, lai ar skaņu, video, fotogrāfiju un spēļu iespējam izzinātu Viļakas, Žīguru un Kupravas vēsturi padomju laikā, kā arī tiks integrētas 3 skārienjūtīgās planšetes par atmodas laika notikumiem, kultūras pieminekļiem, kultūru un izglītību.  

Ekspozīcija būs skatāma 2024.gada I pusē pēc kosmētiskā remonta filumēnijas zālē.

Projekts atbalstīts VKKF, Muzeju nozares attīstības programmā.

Foto: Teksts un foto: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļaka aicina uz 730-gades svinībām

Tuvojas Viļakas  (Marienhauzenas) 730-gades pasākumu cikla “Mana sirds Viļakai” svētku kulminācija! 4. un 5. ...

“Gaismas ceļš” apkārt Latvijai

Sagaidot Vasaras saulgriežus, sadarbojoties biedrībai “1836”, Stirnubuks.lv un garo distanču skrējējam Dinam Vecānam, norisināsies ...

Valsts robežsardzes koledžā sākas uzņemšana

No 1.jūnija Valsts robežsardzes koledža uzsāk uzņemšanu mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”. Uzņemšana turpināsies ...