Noslēgušies būvdarbi Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā

Projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” sekmīgi noslēgušies būvdarbi. Reti kurš, redzot skaisti atjaunoto ēku, atceras kāda darbnīcu ēka izskatījās pirms rekonstrukcijas.

Darbnīcu ēkai ir nosiltināta, atjaunota fasāde, nomainīts jumts, nosiltināti bēniņi, ierīkotā iekšējā centrālā apkure, kas ir pieslēgta pie Rekavas vidusskolas centrālā apkures, kā arī ierīkota iekšējā elektrosistēma, t.sk. nomainīti gaismekļi. Ir izbūvētas arī ēkas grīdas.

Paveiktos būvdarbus atzinīgi novērtē arī Rekavas vidusskolas skolotāji, skolēni un tehniskie darbinieki. “Iegūtas jaunas, plašas un moderni iekārtotas telpas, kur notiks mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas”. Ir ierīkota centrālapkure, atjaunoti un nomainīti gaismekļi, kas ļauj ekonomēt elektrību un kvalitatīvi apgaismot izglītojamo darba vietas. Ietaupīs siltumenerģiju, logu un grīdas seguma maiņas dēļ. Ir estētiski skaists fasādes noformējums, invalīdu piebrauktuve, kas nebija iepriekš, līdz ar to uzlabojot pieejamību, kas ir viens no izglītības kvalitātes kritērijiem. Arī Rekovas ciemats ir ieguvis estētiski skaistāku ēku, kas uzlabo ne tikai pedagogu un izglītojamo, bet arī apkārtējo iedzīvotāju kopīgo pašapziņu un labsajūtu.

Iegūstot jaunas telpas, rodas iespēja paplašināt pirmsskolas izglītības iestādes telpas esošajās skolas telpās, jo pirmskolas grupā ir ievērojams bērnu pieaugums. Ēka ir ieguvusi otru elpu, kas noteikti piesaistīs jaunas iespējas un Rekavas vidusskolas izglītības kvalitātes pieaugumu,” ieguvumus vērtēja Rekavas vidusskolas direktore Žanna Maksimova.

Projekta kopējie izdevumi (projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvdarbi un pievienotās vērtības nodoklis) ir 398693.89 euro, t.sk. 152472.00 euro ir ERAF finansējums, 8072.05 euro valsts atbalsts un 238149.84 euro Balvu novada pašvaldības finansējums.

Projektēšanu un autoruzraudzību (fasādes siltināšanai un jumta nomaiņai) veic SIA “Būvdizains”, bet projektēšanu un autoruzraudzību iekšējām elektroapgādes un apkures sistēmām veic SIA “JC stars.”

Liels paldies par veiktajiem kvalitatīvajiem būvdarbiem būvfirmai SIA “Ozolmājas”  un personīgi Viktoram Dubovam, Oļegam Dubovam, Aivaram Rutmanim un Sergejam Čistovam. Liels paldies par ieinteresētību un atsaucību būvdarbu veikšanā apakšuzņēmējam SIA “Kalna nami” un personīgi Pēterim Igaunim. Paldies par būvuzraudzību Individuālajam komersantam Agrim Svaram.

Energoefektivitātes projektu finansē Eiropas Reģionālais fonds, REACT-EU finansējums un Latvijas valsts budžets.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

 

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”