Balvu novada pašvaldības darbinieki saņem Valsts probācijas dienesta Pateicības rakstu

Katru gadu, kad rudens nāk izgreznot Latviju, Valsts probācijas dienests svin savus svētkus. Šogad tā bija divdesmitā gadadiena. Šajā laikā Valsts probācijas dienests atskatās uz savu paveikto un vēlas pateikties tiem sadarbības partneriem, kuri šajā gādā ir bijuši aktīvāki kā citi un ar savu attieksmi ir devuši lielu ieguldījumu probācijas darbā.

Šī gada 10. novembrī Līvānu novada Jersikas pagasta Tautas namā noritēja Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienības Apbalvošanas pasākums, uz kuru tika aicināti Dienesta nodarbinātie, brīvprātīgie līdzgaitnieki un sadarbības partneri Atzinības rakstu, Cildinājuma rakstu un Pateicības rakstu saņemšanai.

Pateicības rakstus saņēma arī Balvu novada pašvaldības darbinieki.

Valsts probācijas dienesta Pateicības rakstu saņēma:

Intars Stablenieks – Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Lazdukalna pagastā;

Biruta Narubina –Viļakas pilsētas pārvaldes kapsētas pārzine;

Oļegs Kesks – Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs;

Gaļina Daščenko – Balvu novada Bāriņtiesas locekle;

Valdis Ančs – SIA “Balvu autotransports” valdes priekšsēdētājs;

Sarmīte Tabore -Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja.

Lai mūsu kopīgais darbs, ticība saviem spēkiem un iecerēm palīdz veidot vienotu un spēcīgu Latvijas šodienu un nākotni! Būsim lepni par savu Tēvzemi, savu Latgali, savu Novadu un saviem darbiniekiem!

Teksts: Terēzija Babāne, Kristīne Vaikule

Foto: Kristīne Vaikule

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aizvadīts otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā

10.oktobrī tika aizvadīts jau otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā. Pavisam kopā pārgājienā devāmies ...

Personām ar invaliditāti ir iespēja pieteikties studijām Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā

Viļakas novada Sociālais dienests informē, ka personām ar invaliditāti vēl ir iespēja pieteikties studijām, lai ...