Viļakas pilsētas pārvaldē ierīko ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Viļakas pilsētas pārvaldē projekta Nr. LV-III-058 “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects on environmental management” ar akronīmu “Green Palette v.2.0.” laikā  notika ugunsdrošības signalizācijas sistēmas montāža.

Balvu novada domes izsludinātā iepirkuma “Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas montāža projekta “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects on environmental management” ietvaros” rezultātā, līgums tika  noslēgts ar  SIA “AP-HELP Group”.

Piegādātājs piegādāja ugunsdrošības signalizācijas sistēmas preces un veica to montāžu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, noslēgtajam līgumam un piegādātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam.

Kopējā summa, saskaņā ar piegādātāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, sastādīja  9603,53 euro (ar PVN).

Autore: Terēzija Babāne

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izrāde – lekcija “Saruna ar un par Čaku” kopā ar Latvijas Skolas somu

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 21. novembrī Viduču pamatskolas 8.-9.klašu skolēniem bija iespēja ļiteratūras ...