Par transportlīdzekļu masas ierobežošanas atcelšanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un  2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ, 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz pašvaldību autoceļiem un ielām pieņem  attiecīgā pašvaldība, Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 21.17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ņemot vērā, ka ir iestājies sals,

  • Atcelt noteiktos satiksmes masas ierobežojumus no 2023.gada 21.novembra pa Balvu novada pašvaldības autoceļiem.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Piesakies studijām

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA_ aicina interesentus pieteikties studijām 2020./2021. ak. g. SOCIĀLĀS ...

Stāstniece Līga Reitere Rekavas vidusskolā

Šonedēļ projekta “Latvijas skolas soma “ ietvaros Rekavas vidusskolā viesojās stāstniece Līga Reitere, kura ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 20.decembrī ...