Projekts “Latvijas zaļie ceļi” realizēts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Laika posmā no 2023.gada 16.aprīļa līdz 15.novembrim projekta Vadošais partneris Balvu novada pašvaldība kopā ar partneriem Vidzemes tūrisma asociāciju, Gulbenes novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību realizēja projektu Nr. LVIII-069“Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions” (acronym: “Greenways of Latvia”).

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējo kultūras un dabas resursu izmantošanu kopējā ilgtspējīga tūrisma piedāvājumā, tālāk attīstot un popularizējot zaļos ceļus (GW), lai piesaistītu jaunus tūristus un palielinātu tūristu plūsmu (skaitu), stimulētu tūrismu, vietējos tūristus apkalpojošos uzņēmumus un vispārējo ekonomisko aktivitāti Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionos.

Balvu novada pašvaldība koordinēja projekta īstenošanu, katru mēnesi sadarbībā ar projekta partneriem sagatavoja ikmēneša atskaites programmas sekretariātam par projekta virzību, paveikto un apgūto finansējumu. Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Vineta Zeltkalne vadīja projekta darba grupas darbu. Katrs partneris bija deleģējis (priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieku) strādāt projekta vadības komitejā. Septiņu mēnešu laikā notika divas projekta darba grupas tikšanās un divas vadības komitejas tikšanās.

Svarīga projekta sastāvdaļa bija projekta publicitātes plāna īstenošana, kas pastāstīja par iepriekšējā projektā sasniegtajiem rezultātiem un iepazīstināja ar jaunā projekta gaitu. Kopā ir sagatavotas 17 publikācijas www.balvi.lv, 11 publikācijas www.vilaka.lv, 5 publikācijas Balvu novada pašvaldības sociālajā tīmekļvietnē Facebook, 4 maksas publikācijas Latgales laikrakstā “Vietējā”, 4 maksas publikācijas laikrakstā “Rēzeknes vēstis”, 1 maksas publikācija žurnālā “Baltic Outlook”, ko izplata AirBaltic lidojuma reisos. Projekta laikā izsūtīja masu medijiem divas preses relīzes.

Balvu novada pašvaldības darbinieki piedalījās zināšanu pārneses un ieinteresēto pušu iesaistes pasākumos, piedaloties uz mācību braucienu Īrijā un Vidzemē, piedalījās 4 veicināšanas (promo) pasākumos un 2 promo pasākumus noorganizēja Balvu novadā. Balvu novada tūrisma speciālisti sadarbībā ar Gulbenes novada tūrisma speciālistiem izgatavoja vienu zaļo ceļu karti – posmam Gulbene-Balvi-Viļaka.  

Balvu novada pašvaldība sagatavoja arī reklāmas materiālus – velobraucēja komplektu: atstarotāji, ūdens pudeles, mazas mugursomas, pildspalvas, šos materiālus saņēma veicināšanas pasākumu dalībnieki. Izgatavoja arī 5 T-kreklus Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra darbiniekiem, lai arī nākotnē prezentēto zaļos ceļus.

Vadošais partneris uzlaboja drošību uz esošās zaļo ceļu trases Sita-Kubuli-Vīksna-Kuprava-Žīguri-Sola posmā uzstādot aizlieguma zīmes iebraukt aizliegts, divas barjeras Kubulos un Žīguros, kā arī aprīkoja esošās barjeras ar atstarojošām lentām. Lai posms Kubuli – Vīksna būtu interesantāks, tika atjaunoti 13 vēsturiskie dzelzceļa stabiņi.

Projekta kopējais budžets (visiem partneriem)  ir  180 890.38  Eur, Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 162 801.34 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 18 089.04 Eur. Balvu novada pašvaldības kopējais finansējums 35786.00 Eur, attiecīgi 90 % no programmas un 10 % pašvaldības līdzfinansējums. No pašvaldības līdzfinansējuma daļas tiek saņemts arī valsts budžeta līdzfinansējums, bet ne vairāk par 1789.30 Eur.

Vidzemes tūrisma asociācija projektā izveidotos video ir publicējusi: https://greenrailways.eu/izvelies-zalo-celu un digitāli statistika ir pieejama https://greenrailways.eu/statistika.

Teksts un foto: Balvu novada pašvaldības projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Senlietu stāsti “Abrenes istabās”

20.augusta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkas darbinieces devās kultūrvēstures studiju ekskursijā uz “Abrenes istabām”. Senlietu un ...

Aicinām uz tikšanos Balvu novada tūrisma uzņēmējus

2023.gada 18.aprīlī plkst. 10:00 esošos un potenciālos tūrisma objektu saimniekus un tūrisma uzņēmējus no ...

Finanšu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...