Ievēro zīmes!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu novada pašvaldība informē, ka realizējot projektu Nr. LVIII-069 “”Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”, Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions”, acronym: “Greenways of Latvia”) ir uzstādītas 10 jaunas aizlieguma zīmes (LVS standarts Nr. 301).  

Informāciju par izvietotajā zīmēm skatīt kartē: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=10Tt9y-GsWFSGqAKAeKAQyI35UqqK51I&usp=sharing

Iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri izmanto zaļo ceļu (bijušo dzelzceļa līniju), lai nokļūtu dzīvesvietā vai dotos apkopt savus īpašumus, par atļauju saņemšanu, lūdzu sazināties konkrētajā pagastā pārvaldē. Kontakti pagastu pārvaldēm: https://www.balvi.lv/lv/pilsetu-un-pagastu-parvaldes
Zīmes izvietotas, lai ierobežotu motorizēta transporta pārvietošanos pa zaļo ceļu un saglabāto to drošu un pieejamu velobraucējiem un kājāmgājējiem.

Informāciju sagatavoja Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: projekta arhīvs

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pieredzes brauciens uz Valgu

Janvārī notika pieredzes apmaiņas brauciens, projekta Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus ...

Drīzumā ID karte būs obligāts dokuments

No 2023.gada 1.maija personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, ...