Jaunas zīmes uz zaļā ceļa

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu novada pašvaldība informē, ka realizējot projektu Nr. LVIII-069 “”Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”, Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions”, acronym: “Greenways of Latvia”) ir uzstādīdas divas jaunas barjeras uz zaļo ceļu trases, lai ierobežotu motorizēta transporta pārvietošanos pa zaļo ceļu.

Pirmā barjera ir uzstādītas Kubulos, Upes iela 1b, virzienā uz Gulbeni un otrā barjera ir uzstādīta Žīguros, Dzelzceļa ielā 3, virzienā uz Mežvidu skolu, Solu. Lai piekļūtu un apsaimniekotu savus īpašumus, aicinām iedzīvotājus sazināties ar konkrēto pagasta pārvaldi:
·Kubulu pagasta pārvalde, tālr. 64522668 vai 29138702 (pagasta pārvaldnieks Artūrs Luksts)
·Žīguru pagasta pārvalde, tālr. 26225062 vai 22342881 (pagasta pārvaldnieks Jevgenijs Žukovskis).

Šonedēļ  tiks uzstādītas arī aizlieguma zīmes iebraukt aizliegts, tikai saņemot speciālu pašvaldības atļauju būs iespējams zemes īpašniekiem nokļūt un sakopt savus zemes īpašumus. Detalizēta informācija sekos.
Balvu novada pašvaldības noslēgtais līgums ar VAS “Latvijas dzelzceļu” nosaka, ka pašvaldībai ir jāierobežo motorizēta transporta plūsma pa bijušo dzelzceļu un ir jāsaglabā dzelzceļam veidotais uzbērums, lai tas netiek izbraukts ar smagajām automašīnām.

Informāciju sagatavoja: Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolā koncertlekcija “Iepazīsti ģitāru”

8.oktobrī Rekavas vidusskolā projekta “Skolas soma” ietvaros 1.-12.klasēm savas izglītojošās koncertlekcijas sniedza profesionāls ģitārists ...

Mainīts vingrošanas laiks Ingas Bleideres vadītajai nodarbībai

Informējam, ka projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” tiešsaistes nodarbībām ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...