Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās, 2023.gadā

Apkopota informācija par svecīšu vakariem Balvu novada kapsētās.

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās

7.oktobris

 • 15.00 Tutinavas kapos
 • 16.00 Derdziņu kapos

8.oktobris

 • 15.00 Dampadruvas kapos
 • 15.30 Kačupes kapos

14.oktobris

 • 15.30 Pilskalna kapos
 • 16.00 Naudaskalna kapos

15.oktobris

 • 15.00 Pansionāta kapos
 • 15.30 Silaciema-Kurnas kapos

21.oktobris

 • 15.30 Miezāju kapos
 • 16.00 Čāgu kapos

22.oktobris

 • 15.30 Pērkonu kapos
 • 16.00 Egļukalna kapos

28.oktobris

 • 15.00 Mežarijas kapos
 • 16.00 Priedaines kapos

29.oktobris

 • 15.30 Salmaņu kapos
 • 16.00 Dūrupes kapos

1.novembris

 • 17.00 Začu kapos

2.novembris

 • 19.00 Balvu-Rozu kapos

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās

30.septembris

 • 15.00 Čilipīnes kapos
 • 16.30 Breksenes kapos
 • 18.00 Bēliņu kapos

1.oktobris

 • 16.00 Runcenes kapos
 • 16.45 Purviņu kapos
 • 17.30 Kāpessila kapos

21.oktobris

 • 15.00 Plešovas kapos
 • 16.00 Vilkovas kapos
 • 17.30 Dansku kapos

22.oktobris

 • 16.00 Ranguču kapos
 • 17.00 Lutanānu kapos

28.oktobris

 • 14.00 Buku-Zelču kapos
 • 15.00 Slobodas kapos
 • 16.30 Merkuzīnes kapos

29.oktobris

 • 15.30 Tilžas kapos

4.novembris

 • 14.00 Dukuļevas kapos
 • 15.00 Plieševas kapos

5.novembris

 • 15.30 Ūdrenes kapos

Informācija par svecīšu vakariem Baltinavas kapsētās (Zubku, Dziervīnes, Svātūnes) vēl tiek precizēta!           

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās

16.septembris

 • 17.00 Golvoru kapos
 • 18.30. Līdumnieku kapos

23.septembris

 • 15.00 Bēržu kapos
 • 16.30 Mastarīgas kapos
 • 18.00 Lieparu kapos

30.septembris

 • 13.00 Putrānu kapos
 • 15.00 Slavītu kapos
 • 17.00 Dekšņu kapos

7.oktobris

 • 13.00 Čušļu kapos
 • 14.30 Stāmeru kapos
 • 16.00 Dubļukalna kapos
 • 17.30 Vilkavas kapos

14.oktobris

 • 13.30 Vārnienes kapos
 • 15.00 Cepurnieku kapos
 • 17.00 Saksmales kapos

21.oktobris

 • 13.00 Kraukļevas kapos
 • 14.00 Auškas kapos
 • 15.30 Sudarbes kapos
 • 17.00 Cūkusalas kapos

28.oktobris

 • 12.00 Silenieku kapos
 • 13.30 Reibānu kapos
 • 15.00 Bolupes kapos

Viļakas Romas katoļu draudzes kapsētās

 1. oktobris
 • Plkst 16.00 Vēdeniešu kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Viduču kapsētā

15.oktobris

 • Plkst 15.00 Kupravas kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Lāšku kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Viļakas kapsētā

Balvu, Tilžas, Viļakas Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās

 1. septembris
 • 16.30 Garosilu kapsētā
 • 18.00 Balvu kapsētā
 1. septembris
 • 16.00 Pokratas kapsētā
 • 18.00 Miezāju kapsētā
 1. oktobris
 • 15.00 Kamoļkalna kapsētā
 • 16.00 Vectilžas kapsētā
 • 18.00 Čudarienes kapsētā
 1. oktobris
 • 18.00 Priedaines kapsētā
 1. oktobris
 • 17.00 Andrakalna kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Gaiļakalna kapsētā
 • 18.00 Jaškovas kapsētā
 1. oktobris
 • 15.00 Krišjāņu kapsētā
 • 17.00 Kāpessila kapsētā

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas domes sēde

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, ...

Ziemassvētki apkārt pasaulei

Sagaidot gada gaišākos svētkus –Ziemassvētkus, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, baudot projekta “Skolas soma” piedāvājumu,  ...