Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās, 2023.gadā

Apkopota informācija par svecīšu vakariem Balvu novada kapsētās.

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās

7.oktobris

 • 15.00 Tutinavas kapos
 • 16.00 Derdziņu kapos

8.oktobris

 • 15.00 Dampadruvas kapos
 • 15.30 Kačupes kapos

14.oktobris

 • 15.30 Pilskalna kapos
 • 16.00 Naudaskalna kapos

15.oktobris

 • 15.00 Pansionāta kapos
 • 15.30 Silaciema-Kurnas kapos

21.oktobris

 • 15.30 Miezāju kapos
 • 16.00 Čāgu kapos

22.oktobris

 • 15.30 Pērkonu kapos
 • 16.00 Egļukalna kapos

28.oktobris

 • 15.00 Mežarijas kapos
 • 16.00 Priedaines kapos

29.oktobris

 • 15.30 Salmaņu kapos
 • 16.00 Dūrupes kapos

1.novembris

 • 17.00 Začu kapos

2.novembris

 • 19.00 Balvu-Rozu kapos

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās

30.septembris

 • 15.00 Čilipīnes kapos
 • 16.30 Breksenes kapos
 • 18.00 Bēliņu kapos

1.oktobris

 • 16.00 Runcenes kapos
 • 16.45 Purviņu kapos
 • 17.30 Kāpessila kapos

21.oktobris

 • 15.00 Plešovas kapos
 • 16.00 Vilkovas kapos
 • 17.30 Dansku kapos

22.oktobris

 • 16.00 Ranguču kapos
 • 17.00 Lutanānu kapos

28.oktobris

 • 14.00 Buku-Zelču kapos
 • 15.00 Slobodas kapos
 • 16.30 Merkuzīnes kapos

29.oktobris

 • 15.30 Tilžas kapos

4.novembris

 • 14.00 Dukuļevas kapos
 • 15.00 Plieševas kapos

5.novembris

 • 15.30 Ūdrenes kapos

Informācija par svecīšu vakariem Baltinavas kapsētās (Zubku, Dziervīnes, Svātūnes) vēl tiek precizēta!           

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās

16.septembris

 • 17.00 Golvoru kapos
 • 18.30. Līdumnieku kapos

23.septembris

 • 15.00 Bēržu kapos
 • 16.30 Mastarīgas kapos
 • 18.00 Lieparu kapos

30.septembris

 • 13.00 Putrānu kapos
 • 15.00 Slavītu kapos
 • 17.00 Dekšņu kapos

7.oktobris

 • 13.00 Čušļu kapos
 • 14.30 Stāmeru kapos
 • 16.00 Dubļukalna kapos
 • 17.30 Vilkavas kapos

14.oktobris

 • 13.30 Vārnienes kapos
 • 15.00 Cepurnieku kapos
 • 17.00 Saksmales kapos

21.oktobris

 • 13.00 Kraukļevas kapos
 • 14.00 Auškas kapos
 • 15.30 Sudarbes kapos
 • 17.00 Cūkusalas kapos

28.oktobris

 • 12.00 Silenieku kapos
 • 13.30 Reibānu kapos
 • 15.00 Bolupes kapos

Viļakas Romas katoļu draudzes kapsētās

 1. oktobris
 • Plkst 16.00 Vēdeniešu kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Viduču kapsētā

15.oktobris

 • Plkst 15.00 Kupravas kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Lāšku kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Viļakas kapsētā

Balvu, Tilžas, Viļakas Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās

 1. septembris
 • 16.30 Garosilu kapsētā
 • 18.00 Balvu kapsētā
 1. septembris
 • 16.00 Pokratas kapsētā
 • 18.00 Miezāju kapsētā
 1. oktobris
 • 15.00 Kamoļkalna kapsētā
 • 16.00 Vectilžas kapsētā
 • 18.00 Čudarienes kapsētā
 1. oktobris
 • 18.00 Priedaines kapsētā
 1. oktobris
 • 17.00 Andrakalna kapsētā
 1. oktobris
 • 16.00 Gaiļakalna kapsētā
 • 18.00 Jaškovas kapsētā
 1. oktobris
 • 15.00 Krišjāņu kapsētā
 • 17.00 Kāpessila kapsētā

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Mīļi aicināti!

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” atsāk darba gaitas 9.augustā. Gaidīsim savā pulkā jaunus audzēkņus! ...