Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.septembrī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2023.gada 5.septembrī (otrdien) plkst.10.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos (3.stāva, sēžu zālē).

Darba kārtība:

  1. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (Ziņo: Aleksandrs Sņegovs).
  2. Par aizņēmumu projektam “Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem” īstenošanai (Ziņo: Olga Siņica, Sergejs Maksimovs).
  3. Par aizņēmumu investīciju projekta “Balvu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana” īstenošanai (Ziņo: Gatis Siliņš, Olga Siņica).

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt! 📌Informācija par pašvaldības autoceļu uzturēšanas fondu (3.lpp.) ...

Par pakalpojumiem personām ar GRT Viļakā

Viļakas pilsētā, šoruden vērsies vaļā pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem- dienas aprūpes centrs ...

Mazās koklītes ciemošanās Viduču pamatskolā

Mūsu skolā bija atbraukusi ciemos Mazā koklīte. Viņa pastāstīja par savu ceļojumu un par ...