Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.septembrī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2023.gada 5.septembrī (otrdien) plkst.10.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos (3.stāva, sēžu zālē).

Darba kārtība:

  1. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (Ziņo: Aleksandrs Sņegovs).
  2. Par aizņēmumu projektam “Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem” īstenošanai (Ziņo: Olga Siņica, Sergejs Maksimovs).
  3. Par aizņēmumu investīciju projekta “Balvu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana” īstenošanai (Ziņo: Gatis Siliņš, Olga Siņica).

Citas ziņas no šīs kategorijas

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas ...

Paziņojums

Sakarā ar ūdens sistēmas bojājumu Abrenes ielā 7, Viļakā nebūs ūdens īpašumiem no ceļu ...