Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 17.augustā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās” pieņemšanu. (ziņo Līga Šustova)
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023  “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)
  3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023  “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tapis topošā Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments

Jau kopš 2020. gada rudens topošā Balvu novada jaunatnes darbinieki, jaunieši un interesenti piedalās ...

Zinību diena Viļakas Mūzikas un mākslas skolā

1.septembrī plkst.14.00 Viļakas Mūzikas un mākslas skolā Zinību dienas pasākums.

„Namiņam” 75!

„Dažkārt var apceļoti visu pasauli, lai saprastu, ka dārgumu lāde ir aprakta pie mājas ...