Orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”

2023.gada 4.augusta vakarā Viļakā notika orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”. Ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt nedaudz vairāk par Viļakas pilsētas interesantākajām apskates vietām. Spēlē varēja piedalīties gan individuāli, gan komandā.  Katram spēles dalībniekam pēc reģistrācijas tika iedota Viļakas pilsētas karte ar 15 kontrolpunktiem, kā arī foto fragmenti no 15 kontrolpunktiem, kuros orientējoši jāmeklē uzdevumi, kuri jārisina, kā arī lapa uzdevumu atbildēm.

Spēles mērķis bija paplašināt zināšanas un popularizēt Viļakas vēsturi un kultūrvēsturiskos objektus, kā arī interesanti pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Orientēšanas spēlei atvēlētais laiks bija 3h. Katrs dalībnieks pats varēja izvēlēties savu uzdevumu meklēšanas maršrutu. Maršruts bija jāizstaigā kājām. Par katru pareizo atbildi kontrolpunkta jautājumā dalībnieki saņēma pa 1 punktam. Uzvarēja tie dalībnieki, kuri saņēma visvairāk punktu par pareizajām atbildēm, kā arī tie kam bija ātrāks atgriešanās laiks reģistrācijas vietā. Dalībnieki tika dalīti 3 vecuma grupās 14-18, 18 un vecāki, kā arī komandas. Apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji dažādās vecuma grupās. Dalībnieki netika nodalīti pēc dzimuma, jo orientēšanās spēle nebija sacensības, bet interesanta brīvā laika pavadīšana ar vēstures uzdevumiem kopā ar draugiem un ģimeni.

 Spēles dalībnieki apmeklēja bijušo kapucīnu mūku klosteri, Viļakas pilsētas pārvaldes ēku, Viļakas skvēru, ekspozīciju “Abrenes istabas”, Viļakas pareizticīgo baznīcu, Viļakas luterāņu baznīcu, Viļakas katoļu baznīcu, Viļakas Valsts ģimnāziju, Viļakas parku, estrādi, pilsētas liepu aleju Pils ielā, bijušo Marienhauzenas muižas apbūvi, Viļakas ezera salu, promenādi, grāfienes tiltiņu, vides objektu “Ūdens”. Kopā piedalījās 7 draugu un ģimeņu komandas, kā arī individuālie dalībnieki vecuma grupā 14-18. Paldies ikvienam dalībniekam, kurš piedalījās.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa, foto: Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Terēzija Babāne.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Atbalstīta grants seguma pārbūve Plešova-Siševa

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā projekta Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas novada, Šķilbēnu ...

Balvu novada konkurss „Jauniešu gada balva 2022″

Lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Balvu novada jauniešus, izvērtētu viņu sasniegumus novada attīstībai, popularizētu ...