Ceļā uz gleznotāja Valda Buša simto dzimšanas dienu

Ceturtdien, 20.jūlijā, Viļakas muzeja izstāžu zālē atklāja 7. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” laikā tapušo darbu izstādi.  “Septīto reizi pulcējamies Viļakā, lai atklātu septīto glezniecības izstādi. Mēs esam šī plenēra draugi, mums šis plenērs ir vajadzīgs un mēs lepojamies ar mākslinieka Valda Buša atstāto mantojumu. Mēs esam priecīgi par katru, kas ir ar mums, par katru, kas nesīs tālāk Latvijas vārdu pasaulē un zinās, ka Latgalē ir dzimis izcilais gleznotājs Valdis Bušs. Paldies komandai par darbu, paldies Latgales kultūras programmai un Balvu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu,” atklājot plenēru teica Balvu mākslas skolas direktore un kuratore Elita Teilāne.

Sertifikātus par dalību plenērā saņēma Mahamudul Hasan (Bangladeša), Daiga Krūze (Latvija), Natalia Borkowska (Borczi) (Polija), Leticia Balzi (Argentīna/ Norvēģija), Jānis Plivda (Latvija) un Arvidas  (Arvydas) Martinaitis (Lietuva). Izstādes atklāšanā dziedāja Dagmāra Laicāne un tehnisko atbalstu muzikālajam pavadījumam nodrošināja Aldis Prancāns. 

Valda Buša mazmeita Laura Buša atzina, ka viņas kā mākslas mīļotājas viedoklis, ir ļoti subjektīvs, jo jau kopš bērnības ir vērojusi kā glezno vectēvs un redzējusi tik daudz tikai Valda Buša gleznas. “Ir jātic saviem spēkiem  un jāsaprot, ka katra nākamā glezna būs labāka par iepriekšējo. Vienkārši ir jāturpina strādāt. Ir jābūt spēcīgam gribasspēkam. Ir jāturpina lietas pat tad, kad tās izrādās ir grūtākas nekā sākumā iecerēts. Ir jābūt godīgam, galvenokārt pret sevi. Caur mākslu ir jārunā par tādām lietām, kuras aktuālas tev. Nevajag domāt, ko par to teiks skatītājs. Ir jāstāsta savs stāsts. Es pateicos organizatoriem, dalībniekiem un uzticīgajiem apmeklētājiem. Es Jums novēlu ar katru dienu kļūt pārliecinātākiem, patiesākiem, dedzīgākiem lietās, ko mēs darām,” atklāja un vēlēja Laura Buša.

Izstādes atklāšana ir īpašs notikums katra mākslinieka dzīvē. “Šajā starptautiskajā plenērā satikāmies tik daudz un dažādas kultūras. Tā bija iespēja mums dalībniekiem vienam otram pastāstīt par savas valsts kultūras un mākslas tradīcijām. Man bija liels prieks pastāstīt arī par savu valsti – Bangladešu,” dedzīgi pateicās bangladešietis Mahamudul Hasan, kurš pirmo reizi ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.  

“Priecājos, ka katru gadu uzņemu plenēra dalībniekus, novadot ekskursiju Viļakas Romas katoļu baznīcā. Priecājos, ka plenēra dalībnieki meklē garīgās vērtības un ir gatavi baznīcu apmeklēt pat pusē 8 no rīta. Novēlu māksliniekiem radošumu, jo man arī patīk būt radošam un radīt idejas skaistām lietām. Svētību mums visiem, paldies visiem, kuri iepriecina līdzcilvēkus caur mākslu, vārdiem un dziesmām, smaidiem, labiem vārdiem un darbiem,” svētīja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atklāja, ka šogad izstādē ir satikušies mākslinieki no trīs kontinentiem. “Līdz 2023.gada 13.oktobrim izstādē ir apskatāmas 12 plenēra laikā tapušās gleznas. Turpināsim veidot pašvaldības mākslas kolekciju, tuvojoties kopējai mākslas darbu vērtību summai 1 miljons eiro. Pirmo reizi plenēra laikā tika izveidota papildus izstāde – Viļakas mūzikas un mākslas skolas skolēnu gleznotās ainavas. Paldies māksliniecei Letīcijai Balzi, kura novadīja gleznošanas stundu septiņiem Balvu novada bērniem. Nākamgad Elita Teilāne organizēs gleznošanas konkursu Latgales bērniem un jauniešiem, lai nākamie mākslinieki satiktos ar jau esošiem māksliniekiem. Noteikti tiksimies nākamgad 8. Starptautiskajā glezniecības plenērā “Valdis Bušs 2024”, lai svinētu Valda Buša 100. dzimšanas dienu. Svinēsim to kopā Viļakā un Jūrmalā,” papildināja priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: Pāvels Terentjevs un Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Domes sēde

DOMES SĒDE Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, ...

Aicinām laikus atteikt konteineru iztukšošanu

SIA “ZAAO” atgādina par iespēju atteikt konteinera iztukšošanu, atbildot uz iztukšošanas atgādinājuma īsziņu (SMS). ...

Ceļojam mākslas pasaulē ar projekta “Skolas Soma” iespēju

Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-4.klašu skolēni virtuāli baudīja iluzionistu Pecolli –SIA “International Show Production”  brīnišķīgu ...