Ar jauna vides objekta atklāšanu tika iesāktas Viļakas 730 gadu jubilejas svinības

Sākot svinēt Viļakas pilsētas  730 gadu jubileju, pie Evanģēliski luteriskās baznīcas, 19.jūlijā tika atklāts jauns vides objekts-grāmata.

“Šī grāmata-Dieva vārds ir kā simboliskā veidā mazā baznīca Viļakā. Dažreiz baznīca ir aizslēgta, bet lai šī grāmata kalpo cilvēkiem, kas dzīvo mūsu pilsētā, kas atbrauc ciemos, kas brauc cauri. Šī grāmata būs pieejama vienmēr. Tāda ir mūsu novada centrā-Balvos. Kad atklājām šādu vides objektu novada centrā, tad Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica, ka šādai grāmatai jābūt arī Viļakā. Lūk, idejas autors. Ar šo grāmatas atvēršanu, sākam svinēt arī mūsu sirmās Viļakas 730 gadu jubileju.” Tā par kultūras objekta ideju un sasniedzamo mērķi cilvēka dvēselei, pastāstīja Viļakas Evanģēliski luteriskās draudzes prāvests Mārtiņš Vaickovskis.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs visiem klātesošajiem novēlēja, lai šī grāmata kalpo Viļakas pilsētai.

Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks priecājās, ka pilsētā būs jauns tūrisma objekts. Pateicās par ideju,  tās realizēšanu un atbalstu.

Arī Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes priesteris Guntars Skutels novēlēja, lai  “Vides objekts kalpo vēl vairāk tiem, kuri šodien nevarēja ierasties. Lai Dieva vārds ir kā ceļa maize mums visiem!”

Viļakas Evanģēliski luteriskās draudzes priekšniece Rita Milakne pateicās visiem, kas bija klātesoši atklāšanā, par ideju Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam un visiem par atbalstu idejas tapšanā.

Objekts grāmatas formātā ir ar lielām, pāršķiramām plastikāta lapām ar īsiem citātiem no Svētajiem Rakstiem, sākot ar pasaules radīšanu, ļaunuma ieviešanu, laulību, grēku un noslēdzoties ar vārdiem: “Jēzus Kristus saka: “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Es esamu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals. Svētīgi tie, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.””

Teksts un foto Terēzija Babāne 

 

       

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzņēmēj, tiekamies!

Aicinām satikties uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus, lai uzsāktu dialogu gan par uzņēmējiem būtiskiem attīstības ...

SIA “Autotransporta direkcija” PAZIŅOJUMS

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas pagarināšanu, AS “Nordeka” uz laiku līdz š.g. 12.maijam (ieskaitot) atceļ ...