Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde 2023.gada 20.jūlijā

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 20.jūlijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās” projektu (informatīvs). (ziņo Līga Šustova, Inita Pušpure)

2.Par sociālās aprūpes pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegšanu (informatīvs). (ziņo biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” pārstāvji Karīna Vecā un Dzintra Miška, Balvu novada Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna Laizāne)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas