LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristi dodas ekspedīcijā uz Balvu novadu

16. jūlijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) folkloristikas nozares pētnieki un folklorā ieinteresēti studenti profesores Janīnas Kursītes-Pakules zinātniskajā vadībā devās Tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā uz Balvu novadu. Šī ir jau otrā ekspedīcija Balvu novadā.

Pagājušajā vasarā tika intervēti galvenokārt Viļakas tuvākas un tālākas apkaimes ļaudis (latvieši, romi, krievi, igauņi), izzinot viņu piederības sajūtu Latgalei/Vidzemei, Latvijai, kā arī vācot ziņas par kara gadiem, partizāņu kustību, dzīvi kolhozu laikos. Uzmanības centrā bija arī tautas tradīciju pārmantojamība. Par to, kā LU pētniekiem gāja pagājušā gada ekspedīcijā, lasi šeit: https://www.hzf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/72979/

Šogad  ekspedīcijas darbs turpināsies, aptverot Balvu novada Baltinavas, Šķilbēnu, Rugāju, Tilžas pagastus. Tiks apzināta vietu folklora, intervēti amatu meistari, vietējo folkloras kopu dalībnieki. Tāpat tiks turpināta novada mutvārdu vēstures apzināšana.

Latvijas Universitātes folkloristu zinātniskās ekspedīcijas notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Kopš 1999. gada Latvijas Universitātes mācībspēki, līdzņemot nākamos pētniekus – studentus un doktorantus, ir pabijuši Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Nīcas, Rucavas, Saldus novados Kurzemē, Valkas novadā pie vidzemniekiem, Bauskas novadā Zemgalē, arī Sunākstes, Seces un Viesītes pagastos Sēlijā, vairākas reizes Latgalē (Dagdas, Daugavpils, Kārsavas, Vārkavas, Preiļu, Līvānu novados) u.c.

Balstoties ekspedīcijās pieredzētajā un savāktajā, tapuši arī vairāki rakstu krājumi, pēdējie – “Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu” (Rīga: “Zinātne”, 2017), “Daugavpils novads: vietas vērtība” (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018) u.c.

Latvijas Universitātes ekspedīcijas jau no pašiem pirmsākumiem notiek sadarbībā ar mutvārdu vēstures pētniekiem, un visas ekspedīcijās pierakstītās intervijas pēc ekspedīcijas tiks nodotas glabāšanai Latvijas Universitātes Nacionālajā mutvārdu vēstures arhīvā.

Ekspedīcija norisināsies līdz 21. jūlijam. Arī šogad ekspedīcijas dalībnieki mājvietu radīs Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Ekspedīcija notiek ar Latvijas Universitātes un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Foto: Pie Viļakas romiem 2022. gada ekspedīcijā. Elīnas Kursītes foto

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Sūpluok saimē” – diennakts nometne pusaudžiem

Jau otro gadu epidemioloģiskā situācija ievieš savas korekcijas mūsu vasaras plānos un vēlamajās satikšanās ...

NVA tiešsaistes pasākums “Darbs un karjera Latvijā” – iespēja atrast darbu IT un finanšu jomā

gada 28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas ...

Mazās koklītes ciemošanās Viduču pamatskolā

Mūsu skolā bija atbraukusi ciemos Mazā koklīte. Viņa pastāstīja par savu ceļojumu un par ...