Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada jūlija numurs ir klāt!

📌Informācija par pašvaldības autoceļu uzturēšanas fondu (3.lpp.)
📌“Pasaules malā. Islandes piezīmes”. Pārstāvji no Balvu novada domes un pašvaldības dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Islandi (6., 7. lpp.);
📌Balvu novada domes deputāti nosūta vēstuli Izglītības ministrijai, lūdzot izvērtēt centralizēto eksāmenu 9.klasēm norisi, nesavlaicīgu un nekorektu rezultātu paziņošanu (8.lpp.);
📌Turpinās projektu realizēšana Balvu novadā (11., 12., 13.lpp.);
📌Aicinām ieskatīties jūlija mēneša izdevumā un iegūt vērtīgu informāciju!

🤲Izdevumu var lasīt gan drukātā veidā, gan izmantot iespēju izdevumu lasīt elektroniski – https://www.balvi.lv/lv/balvu-novada-zinas

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 26.11.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

PAZIŅOJUMS par Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību

Balvu novada dome ar 2021.gada 29.jūlija lēmumu „Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu, locekļu ...