Būvdarbi Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā

SIA “Ozolmājas” kopā ar apakšuzņēmēju SIA “Kalna nami” ir veiksmīgi uzsākuši būvdarbus projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Divu būvdarbu mēnešu laikā darbnīcu ēka ir pārvērtusies. Ir veikta vecā jumta demontāža un izbūvētas jumta koka konstrukcijas, sagatavots, lai uzklātu jumta segumu. Notiek ēkas siltināšanas darbi, ir veikta grunts pamatnes noblietēšana un blietētas drenējošas smilts kārtas izbūve pie ēkas 50 % apmērā, veikta veco logu demontāža, pasūtīti jauni logi, uzsākta grīdu demontāža. Izbūvējot grīdas, uzsāksies darbi pie elektrības un apkures sistēmas ierīkošanas ēkā.

Projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ir plānots veikt sekojošus būvdarbus: ēkas pamatu un cokola siltināšanu, jumta nomaiņu un siltināšanu, ēkas siltināšanas darbus, logu un ārdurvju nomaiņu, bēniņu siltināšanu, iekšējās siltumapgādes sistēmas ierīkošanu (centralizētas), iekšējās elektroapgādes sistēmas nomaiņu, t.sk. gaismekļu uzstādīšana. Projekts ir jāīsteno līdz 2023.gada 31.decembrim.

Energoefektivitātes projektu finansē Eiropas Reģionālais fonds, REACT-EU finansējums un Latvijas valsts budžets. Projekta īstenošanai līdzfinansējumu vairāk kā 40% nodrošina no Balvu novada pašvaldības budžeta.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Dzejas pēcpusdiena Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-6.klašu skolēniem

Vasara savus draiskuļus atstāj.Un, lapu čaukstošos paklājus klājot,Ar liepu vējainām rokām mājot,Gar skolas stūri ...

Ciemiņu diena Viļakas novadā

augusts Viļakas novadā bija ciemiņu diena, kad bija iespēja apskatīt, izzināt un iepazīt jaunos ...

Veiksmīgi noslēgušies būvdarbi grupu dzīvoklī un dienas aprūpes centrā

Viļakas novadā, projekta Nr. Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība ...