Ātrums un izveicība

2023.gada 27.maijā Viļakā notika sporta spēles “Ātrums un izveicība”, kas ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”  pasākums. Sporta sacensības organizēja biedrība “Saules stari Viļakai”.

Sporta spēlēs piedalījās dažāda vecuma un dzimuma dalībnieki. Bija dalībnieki pat no Rīgas, kuri bija atbraukuši iepazīt Ziemeļlatgali un pavisam nejauši nokļuva sporta sacensībās. Un vēl lielāks pārsteigums bija kādai ģimenei no Rīgas, kura ieguva 7 kausus (gan par 1.vietu, gan 2.vietu, gan 3.vietu). Kādi vecāki bija atnākuši līdzi bērniem, pat neplānoja piedalīties sporta spēlēs, tikai pavadīt bērnus, bet izdevās arī viņus pierunāt piedalīties, parādot kādas disciplīnas būs jāpilda. Sporta spēlēs bija 6 disciplīnas, pieaugušos izdevās pierunāt piedalīties tikai tāpēc, ka visas disciplīnas nebija tikai uz skriešanu un ātrumu, bet arī par veiklību un veiksmi. Izpildot pirmās divas izveicības disciplīnas, pieaugušie pat nemanīja, ka trešajā lēkšanas, un nākamajās skriešanas disciplīnās, ir iesaistījušies ar prieku un sporto līdzi saviem bērniem.

Sacensībās kausus saņēma pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā: Ģirts, Rodrigo, Gints, Jānis, Rodrigo, Ģirts, Armīns, Ramona, Dorisa, Raivita, Terēzija, Ineta, Inita, Armīns, Anete, Terēzija, Ģirts, Rodrigo. Specbalvas ieguva Anete, Terēzija, Haralds un Agrita.

Jūnija vidū Viļakā ir plānotas vēl vienas sporta spēles, aicinām tās apmeklēt, jo tās būs noslēdzošās sporta spēlēs projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”. Par norises laiku, sekojiet līdzi afišām www.vilaka.lv un www.balvi.lv.

Paldies biedrības brīvprātīgajiem palīgiem Aijai, Ruttai, Evai, Regīnai, Raivitai, Regīnai, Kristīnei, Regīnai, Ivetai, Līgai, Vinetai, Guntaram un Aigai.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: biedrības “Saules stari Viļakai” arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ikvienam turpmāk pieejams arī ZAAO birojs Balvos

Lai nodrošinātu SIA “ZAAO” klientiem klātienes konsultācijas, kā arī veicinātu noteiktu pakalpojumu izmantošanu un ...

Sagaidām Miķelīti

Vasariņa-ziedu māte, visa laba devējiņa;Pār kalniem pavadām, visi mīļi pieminam. 29.septembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas ...

Komitejas sēžu darba kārtības

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, ...