ZAAO sāk darbu visā Balvu novadā

No 2023. gada 23. maija SIA “ZAAO” atsāk darbu visā Balvu novadā, nodrošinot sadzīves, šķiroto, liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, kā arī vides izglītības aktivitātes ikvienam Balvu novada iedzīvotājam.

Pamatojoties uz 2023. gada 26. janvāra Balvu novada pašvaldības domes lēmumu, no šā gada marta SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu Balvu novadā, lai no 2023. gada 23. maija uzsāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu visā Balvu novadā. Līgumu slēgšana vēl joprojām ir iespējama, un to var veikt klātienē ZAAO izbraukumu dienās 30. un 31. maijā un no 1. jūnija ZAAO birojā Balvos, kā arī attālināti, rakstot uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv.

ZAAO atgādina, ka, vienojoties ar daudzdzīvokļu namu apsaimniekotajiem, kā arī ērtākai maksājuma veikšanai, Balvu pilsētā atsevišķi līgumus slēdz katrs dzīvokļa īpašnieks, ko ikvienam aicinām ņemt vērā, lai no 23. maija varētu izmantot ZAAO pakalpojumus.

Ņemot vērā Balvu pašvaldības lēmumu, no 2023. gada 23. maija tiek noteikta arī vienota maksa par sadzīves atkritumiem visā Balvu novadā, kas ir 29,63 EUR/m3, līdz ar to viena 0.24 m3 konteinera izvešanas maksa ir 7,11 EUR ar PVN.

Ikviens sabiedrības loceklis ir aicināts iesaistīties un šķirot atkritumus, lai samazinātu kopējo nešķiroto atkritumu apjomu. ZAAO pareizi sašķirotu atkritumu izvešanu nodrošina BEZ MAKSAS, līdz ar to atkritumu šķirošana veicinās arī mājsaimniecības izmaksu ietaupījumu – samazinoties nešķiroto atkritumu daudzumam, ir iespēja retāk tos izvest, attiecīgi arī mazāk maksāt par pakalpojumu.

Atkritumu šķirošana šobrīd tiek nodrošināta EKO punktos, kuros pieejami vismaz 2 konteineri – stikla burkām, pudelēm un papīram, polimēriem, metālam.

  • Balvu novada apdzīvoto vietu centros ir uzstādīti EKO punkti, kuru izmantošana ir bez maksas. Adreses pieejamas zaao.lv, sadaļā “Šķirotie atkritumi “INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS SISTĒMAS KARTE””. Šādi konteineri tiek nodrošināti arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotajiem un juridiskajiem klientiem.
  • Balvu pilsētas, Kubula pagasta centra iedzīvotājiem ir iespēja slēgt līgumu arī par šķirošanas pakalpojumu privātmājām un pēc izvēles saņemt divu veidu 0.24 m3 konteinerus papīram, polimēriem, metālam un stikla iepakojumam. Šķiroto atkritumu konteineri automātiski tiks nodrošināti arī Balvu pilsētas daudzdzīvokļu namu iedzīvotajiem, tos drīkstēs izmantot tikai konkrētas mājas iedzīvotāji, citiem tajos ievietot atkritumus ir aizliegts.

Neskatoties uz to, vai EKO punkti ir publiski vai privāti, visi to apmeklētāji ir aicināti uz atbildīgu rīcību, jo katrā konteineru tukšošanas reizē tiek vērtēta materiāla kvalitāte, un par nepareizi sašķirotu iepakojumu līgumslēdzējam tiek piestādīts rēķins, kā arī EKO punkts var tikt noņemts.

Ar šķirošanas pamācību iespējams iepazīties www.zaao.lv, sadaļā “Padomi atkritumu šķirošanai”, kā arī, vienojoties ar kaimiņiem un namu apsaimniekotāju, ZAAO rīko izbraukumu šķirošanas nodarbību, iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt  arī vides izglītības aktivitātes www.urda.lv.

Ne visus ikdienā radušos atkritumus var un drīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā, tādēļ nestandarta atkritumu izvešanai lielā apjomā ZAAO klientiem tiek piedāvātā iespēja pēc noteikta cenrāža no adreses būvniecības atkritumus, azbesta atkritumus (jumta šīferi), liela izmēra atkritumus, īpašumu tīrīšanas atkritumus, dārzu un parku atkritumus, nolietotas riepas. Plašāka informācija par pakalpojumiem pieejama tīmekļa vietnē www.zaao.lv.

No šā gada1. jūnija Tirgus ielā 3 – 8, Balvos, tiks atvērts arī ZAAO birojs, kurā būs iespējams saņemt konsultācijas par ZAAO pakalpojumiem un noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus.

Atgādinām, ka, pamatojoties uz 2023. gada 26. janvāra Balvu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.1., 7.§ ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā”, no šā gada 23. maija spēku zaudē visi noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu Balvu pilsētā, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastā (A zonā) .

ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Informāciju sagatavoja: Inga Kovala Sēne, Sabiedrisko attiecību vadītāja, +371 28300726, e-pasts inga.kovala@zaao.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādes 2022./2023.māc.g.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g.  Bērzpils pamatskola  22.06. plkst.17.00 Eglaines ...

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24. aprīlim

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās ...