Balvu novada iedzīvotāji!

Veidosim sakoptu novadu kopā, rūpējoties, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā vidē!

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam ir pienākums īpašumam piegulošajā teritorijā (līdz 5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas):

  • regulāri pļaut zālienu (pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus);
  • nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

Par sakoptu novadu!

Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Donoru diena

10.maijā Donoru diena Viļakas kultūras namā no plkst.9.00-13.00 Aicinām ikvienu VADC asins nodošanas vietu ...

Skolēnu ekskursija pa Viļakas pilsētu

Viļakas novada muzejs organizēja novada skolēniem ekskursiju pa Viļakas pilsētu. Sākoties jaunajam mācību gadam, ...