Balvu novada iedzīvotāji!

Veidosim sakoptu novadu kopā, rūpējoties, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā vidē!

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam ir pienākums īpašumam piegulošajā teritorijā (līdz 5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas):

  • regulāri pļaut zālienu (pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus);
  • nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

Par sakoptu novadu!

Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Koncertlekciju cikls Žīguru pamatskolā

Turpinot īstenot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” lielo mērķi – iepazīt daudzveidīgo Latvijas kultūru, Žīguru ...

Brīvdienu norises Balvu novadā

14.aprīlis 16.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra un galerijas “Sivia” vadītāja Māra Čačkas personālizstādes ...

Aicinām uzņēmējus pieteikties zīmes “Gājējam draudzīgs” saņemšanai

Arī Latgalē šobrīd aktīvi tiek veidotas dažādas dabas takas un pārgājienu maršruti. Zīmi “Gājējam ...