Maija dziedājumi Balvu novadā, 2023. gadā

KUBULU PAGASTĀ PIE CENTRA KRUCIFIKSA katru dienu plkst. 16.00

BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DĀRZĀ            katru otrdienu plkst. 18.00

BALTINAVAS PAGASTĀ    

1.maijā plkst. 10.00 Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīcas dārzā

10.maijā plkst. 10.00 Keišu kalnā (kādreizējās baznīcas vietā)

17.maijā plkst. 10.00 Svilpovā pie Baibas krusta

24.maijā plkst. 10.00 Mačusalā

Svētdienās plkst. 13.00 Svētūnes kapsētā, plkst. 15.00 Plēšovas kapsētā

NAUDASKALNA TAUTAS NAMĀ   katru trešdienu plkst. 10.00

  1. maijā dziedājumus ierakstīs kristīgais radio “Radio Marija”

LAZDUKALNA PAGASTĀ  

3.maijā plkst. 14.00 pie Benislavas krucifiksa

10.maijā plkst. 14.00 pie Slavītu krucifiksa un Slavītu kapu krucifiksa

17.maijā plkst. 14.00 pie Mastarīgas krucifiksa

24.maijā plkst. 14.00 pie Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas krucifiksa baznīcas dārzā

7.,14.,21.,28.maijā plkst. 11.00 pie Skujetnieku krucifiksa

VIĻAKAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DĀRZĀ           

katru piektdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00

27.maijā plkst. 17.00 (“Baznīcu nakts” 2023 ietvaros)

KRIŠJĀŅU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DĀRZĀ        

7.maijā plkst. 12.00

9.maijā plkst. 12.00 pie Purviņu krusta

21.maijā plkst. 12.00

MEDŅEVAS PAGASTĀ PIE CIEMU KRUSTIEM

7.maijā plkst. 16.00 pie Semenovas krusta

8.maijā plkst. 17.00 pie Aizpurves krusta

8.maijā plkst. 18.00 pie Lodumas krusta

14.maijā plkst. 16.00 pie Rogovsku krusta

14.maijā plkst. 17.00 pie Lāšķu krusta

21.maijā plkst. 15.00 pie Slotukalna krusta

21.maijā plkst. 16.00 pie Viduču krusta

21.maijā plkst. 17.00 pie Semenovas krusta

28.maijā plkst. 16.00 pie Brontu krusta

28.maijā plkst. 17.00 pie Lodumas krusta

28.maijā plkst. 18.00 pie Medņevas krusta

TILŽAS PAGASTĀ               

8.maijā plkst. 17.00 pie Akmeņrūču krusta      

15.maijā plkst. 17.00 Kāpessila kapos                    

22.maijā plkst. 17.00 Tilžas kapos               

29.maijā plkst. 17.00 Ūdrenes kapos                     

31.maijā plkst. 17.00 Tilžas katoļu baznīcas dārzā 

VECTILŽAS PAGASTĀ        

Kopā ar folkloras kopu “Saime”

14.maijā plkst. 16.00 pie krucifiksa pagasta centrā

21.maijā plkst. 16.00 pie Malvīnes mājas krucifiksa

28.maijā plkst. 16.00 Lutenānu kapos

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ- “ŠTIKUNOVĀ” PIE “DAUGUĻU” MĀJĀM  

14.maijā  plkst. 15.00

Par transportu interesēties: Zita-tālr. 25444621

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu un citus lēmumus

Šodien, 2.februārī, attālinātā režīmā notika Balvu novada ārkārtas sēde. Darba kārtībā deputāti izskatīja 5 ...

Pārgājiens pa Tepenīcas valni

Aicinām sagaidīt maiju, dodoties pārgājienā pa Tepenīcas valni kopā senlietu un retro motociklu kolekcijas ...

Zaļo ceļu iepazīšanās brauciens 18.-19.septembrī

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...