Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina – sakopsim savus īpašumus, ievērojot drošības nosacījumus! (7.lpp.)

Iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, lai sakārtotu daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas, vai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai (8.lpp.).

Aicina ziedot, lai Viļakas pilsētai dāvātu jaunus vides objektus (9.lpp.).

Uzsākta līgumu slēgšana ar SIA “ZAAO” Balvu novadā (11.lpp.).

Balvu novada Pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanas laiki ar 1.maiju un informācija par strukturālām pārmaiņām Valsts policijā.

Aicinām ieskatīties februāra mēneša izdevumā un iegūt vērtīgu informāciju!

Izdevumu var lasīt gan drukātā veidā, gan izmantot iespēju izdevumu lasīt elektroniski – https://bit.ly/3nJmlGM_Balvu_Novada_Zinas

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jēzu, dari mūsu sirdis līdzīgas Tavai Sirdij!

“Ceļojot mēs apgūstam vairāk, kā jebkādā citā veidā. Dažreiz diena pavadīta svešumā sniedz vairāk ...

Ziedi nozied, bet pasaka paliek…

Kad pavasara ziedu krāšņums vēl nerotā mūsu dārzus, radās iecere paciemoties Annas Sakses „Pasakās ...

Balvos pēc Veselības ministrijas lūguma tiek atvērta Covid-19 nodaļa

Strauji pieaugot Covid-19 vīrusinfekcijas hospitalizēto (stacionēto) pacientu skaitam slimnīcās, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ...