Piesakies konkursam “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!
Konkursa mērķis – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, atbalstot jaunu darba vietu, produktu vai pakalpojumu izveidi Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamā neatmaksājamā atbalsta summa līdz pat 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no piešķirtās Granta summas.

Konkursā var piedalīties –  fiziska persona, kura plāno uzsākt vai veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, juridiska persona, kura uzsāks vai veic uzņēmējdarbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

Konkursā nevar piedalīties atkārtoti nākošos divus pārskata gadus pēc jau saņemtā Granta apguves.

Finansējumu piešķir:

  • inventāra un/vai iekārtu iegādei, uzstādīšanai, kas tieši saistīta ar ražošanas/pakalpojuma uzsākšanas vai sniegšanas procesu;
  • izejmateriālu iegādei, kas tieši saistīta ar ražošanas uzsākšanas procesu;
  • licenču iegādei, patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
  • preču zīmes reģistrācijai;
  •  specifiska rakstura datorprogrammu iegādei vai izstrādei;
  •  citām ar ražošanas procesu saistītām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Konkursa vērtēšanas komisija balsojot);

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2023. gada 14. februāra līdz 14. martam plkst.16.00

Informatīvs seminārs pieteikuma iesniedzējiem 21. februārī plkst.10:00 Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes ielā 2B, Balvos, 2 stāvā. Pieteikšanās semināram, zvanot 26461435.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Saņemt konsultāciju, kā arī iepazīties ar Konkursa dokumentāciju var Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma  centrā (Vidzemes ielā 2B, Balvi, 2. stāvs) pie  vadītājas Mārītes Orniņas, zvanot pa tālruni 26355954, rakstot uz e-pasta adresi: marite.ornina@balvi.lv,  vai pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Guntas Božokas, zvanot pa tālruni 26461435, rakstot uz e-pasta adresi gunta.bozoka@balvi.

Citas ziņas no šīs kategorijas

No šodienas, 1. marta, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2023. gadu

Sākot no šodienas, 1. marta, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2023. gadu. Brīvprātīgi, attaisnoto ...

LU studenti skolotāju kurpēs Viļakas Valsts ģimnāzijā

10.-11.aprīlī mūsu skolā viesojās brīnišķīga Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes komanda – ...