Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāji, īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki, cenšas sakopt savu pagalmu un apkārtējo teritoriju, taču Balvu novada pašvaldība aicina nededzināt savāktās pērna gada lapas, sauso zāli un piemājas dārzā ieklīdušos atkritumus. Jāņem vērā, ka pilsētu un ciemu teritorijas ir blīvi apbūvētas un, ja katrs savāktos atkritumus drīkstētu dedzināt, visa apkārtējā teritorijas būtu dūmos. Nepatīkama smaka nav vienīgā blakne atkritumu dedzināšanai, dedzināšana lielos apmēros kaitē apkārtējai videi, cilvēkiem un dabai.

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” nosaka, ka aizliegts jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus, un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. (24.3.p.)

Vēršam uzmanību, ka kategoriski aizliegts dedzināt indīgas, smirdīgas vielas (piemēram, plastikāta gabalus, gumiju u.c.), kā arī ievērot visus ugunsdrošības noteikumus- ugunskura vietu ierīkot drošā attālumā no ēkām un kokiem, neatstāt to bez uzraudzības, kā arī neveikt dedzināšanu ugunsbīstamajā periodā.

Zarus, lapas, zāli un visu pārējo biomateriālu iesakām kompostēt, nevis dedzināt.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Noslēdzies Viļakas novada domes rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Šogad, pateicoties COVID 19 pandēmijai, projektu iesniedzējiem bija pieejams ļoti ilgs laiks, lai iesniegtu ...

Atklās tekstilmākslinieces Lienītes Slišānes izstādi

Jau šo sestdien, 19.februārī 14:00 Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” atklās tekstilmākslinieces ...

Pārrunā aktuālos jautājumus Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā

Š.g.24.janvārī Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā notika Balvu novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. ...