Drīzumā ID karte būs obligāts dokuments

No 2023.gada 1.maija personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Līdz ar to, jau no 2021.gada 1.janvāra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam būs derīga personas apliecība (eID karte), vai pasi izsniegs vienlaikus ar personas apliecību (eID karti).

Vienlaikus ar šiem grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteiktas dažas personu grupas, uz kurām nosacījums par personas apliecību (eID kartes) kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim. Šīs grupas ir:

1) persona, kura Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir sniegusi ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī;

2) persona, kura saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

3) persona,kura ir izstājusies no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;

4)persona, kura saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;

5) persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa;

6) persona, kura ir virs darbspējas vecuma;

7) persona, kurai noteikts politiski represētās personas statuss.

Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka sākot ar 2023.gadu ID karte būs nepieciešama braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā. Tā kalpos kā personas identifikācija, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi gan iepriekšējā pārdošanā, gan sabiedriskajā transportā.

Gadījumā, ja pasažierim, kurš vēlēsies arī turpmāk izmantot valsts piešķirtās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, vēl nav Latvijā izdota eID karte, Autotransporta direkcija aicina doties uz PMLP un šādu karti saņemt.

Gadījumā, ja pasažieriem jau ir Latvijā izdota eID karte, kas izsniegta laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim, nepieciešams aktivizēt tā funkcionalitāti, ko var veikt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apaklpošanas centros: Balvos, Partizānu ielā 14; Baltinavā, Kārsavas ielā 16; Viļakā, Abrenes ielā 26; Rugājos, Kurmenes ielā 48; Lazdukalnā, Bērzu ielā 8; Tilžā, Brīvības ielā 3A.

Sīkāka informācija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Partizānu iela 21b, Balvi, LV-4500, T. 64522161, balvi@pmlp.gov.lv

Informācijai: 

BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI reģionālajā sabiedriskajā transportā IZMAIŅAS 2023. GADĀ

Informācija: Lauma Kaļva,
Balvu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja
lauma.kalva@balvi.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

2022.gada 28. aprīlī noslēdzās konkursa pieteikumu” Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa ...

2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss Daugavpilī

Šī gada 2. aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss, kurā ...

Pārgājieni un meistarklases “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” Viļakas novadā!

Akcija “Izbaudi ziemu Ziemeļļlatgalē” šogad notika jau 5 gadu un pasākuma ietvaros arī Viļakas ...