Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 15.septembrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

  1. Par Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. (I.Korlaša)
  2. Par Balvu pilsētas ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo I.Jaunžeikare)

Informatīvi jautājumi:

  1. Par Balvu novada kolektīvu gatavošanos Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem. (ziņo R.Krūmiņa)
  2. Par Balvu novada skolēnu skaitu un skolēnu gatavību jaunajam mācību gadam un pedagogu streiku, kas plānots no šī gada 19.septembra. (ziņo I.Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

VID muitas kontroles punktu darba laiks Lieldienās

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka muitas kontroles punkti (turpmāk – MKP), kas darbojas ...

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Viļakas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.maija iesniegt ...

Uzticīga grāmatai kā vērtībai

Kādreizējai Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītājai Virgīnijai Riekstiņai  augustā skaista jubileja. Dzīves pavedienā iesieti septiņu ...