Zaļo ceļu izveide ieguldījums vietējā ekonomikā

Šī Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild Balvu novada pašvaldība un  tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

4. un 5.augusts bija projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” pasākumu dienas. 4.augusta projekta veicināšanas pasākumā partneru, Vidzemes un Latgales tūrisma un uzņēmējdarbības speciālistiem bija iespēja iepazīt zaļo ceļu piedāvājumu tūristiem un visiem interesentiem Viļakā un Viļakas apkaimē, bet 5.augustā projekta partneri, Balvu novada pašvaldības pārvalžu vadītāji un citi interesenti pulcējās uz noslēguma semināru Balvos.

4.augusta programma bija veidota tā, lai nākotnē tūrisma speciālisti no Vidzemes un Latgales varētu šeit vest grupas, ieteikt ceļotājiem, ko darīt Viļakas pusē. Dienas gaitā visiem interesentiem bija iespējams iepazīties par projekta līdzekļiem izveidoto infrastruktūru: atjaunoto ēku – velo informācijas punktu, marķēto velo ceļu pa valsts autoceļu līdz Solai, kā izvietots marķējums zaļās trases sākumā un kāda ir Žīguru stacijas vēsture un izvietotā lapene un marķējums Žīguros. Tika pievērsta uzmanība, ka tūrisma speciāliste Inese Matisāne bija izdomājusi vēsturisko informāciju maršrutā no Kupravas līdz Solai uzlikt uz gulšņiem, kuri izvietoti trasē, tā sniedzot apmeklētājiem informāciju konkrētā apskates objektā, piemēram, par Žīguru MRS – mežrūpniecības saimniecības darbību, par Mežvidu skolu un citiem dabas objektiem, bet neveidojot lielus informatīvos stendus, tā ekonomiskāk izmantojot projekta līdzekļus. Lai zaļo ceļu trase būtu saistoša tūristiem ar marķēto zaļo ceļu pa bijušo dzelzceļa līniju vien nepietiks, svarīgi, lai būtu papildus apskates objekti. Vidzemes un Latgales tūrisma speciālisti dienas noslēgumā atzina, ka Viļakas puses svarīgākie objekti ir Viļakas Romas katoļu baznīca un Viļakas ezers. Svarīgi, ka Viļakas ezerā var gan peldēties, gan, ejot pa pontona tiltu, apmeklēt Viļakas ezera salu, kā arī iespējams nomāt supus, laivas, pat plostus. Vēl Viļakas pusē ir jādomā par kvalitatīvām nakšņošanas iespējām (komfortabliem vienvietīgiem, divvietīgiem viesnīcas numuriņiem) lielām tūristu grupām, jo šobrīd nakšņošanas pakalpojums ir pieejams ģimenēm un nelielām ceļotāju grupām.

5.augusta noslēguma pasākuma dalībniekiem bija ekskluzīva iespēja apmeklēt pasākumu, kuru vada Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Jāatzīst, ka priekšsēdētājam tas izdevās lieliski, jo projektā “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” ir iesaistījies no idejas līdz realizācijai. Šī ir viena no tūrisma aktivitātēm lielajā tūrisma piedāvājuma okeānā. Idejas autori zaļajiem ceļiem Latvijā ir Latvijas Zaļo ceļu asociācijas prezidents Jānis Bordāns un Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns pastāstīja kādi ir kritēriji, lai VSIA Latvijas Valsts ceļi plānotu velo ceļiņu. Galvenie kritēriji: pilsētai ar tuvējām apdzīvotām vietām ir attālums līdz 10 km, sasaiste ar citu infrastruktūru, piemēram, marķēto zaļo ceļu maršrutu un iedzīvotāju skaitu, kur lielāks iedzīvotāju skaits, tur velo celiņus izbūvēs ātrāk. Posms Balvi – Kubuli atbilst diviem Satiksmes ministrijas noteiktajiem kritērijiem: atrodas 5 km attālumā un sasniedz marķēto zaļo ceļu Rīga – Viļaka. Latvijas investīciju attīstības aģentūras tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava uzsvēra, ka ārvalstu ceļotājiem svarīgi būs starptautiskie maršruti un maršrutu tīkli. Izveidotais vietējais velo maršruts neuzrunās tūristus Vācijā, Spānijā, bet ja maršruts ir starptautisks, iekļaujas kopējā tīklā, tad kļūst interesants ārzemju ceļotājiem. Inese Šīrava aicināja atcerēties, ka aktīvais dabas tūrists apmeklē vietas, ko parasti neapmeklē lielākās tūristu plūsmas; dodas ārpus galvenajiem tūrisma centriem, uzturas ilgāk, maksātspējīgi, ir ciešākā un tiešā kontaktā ar vietējiem iedzīvotājiem, pozitīvi virzīts, vērsts uz izziņu, izpēti, iesaisti un iegādājas vietējo ražotāju produktus un preces, iegriežas mazos tūrisma objektos. Projekta vadītāja Vineta Zeltkalne un projekta partneris Raitis Sijāts iepazīstināja ar projekta rezultātā izveidoto infrastruktūru un realizētajām aktivitātēm.

Paldies Balvu novada pašvaldības policijai, kura rūpējās par velobraucēju drošu braucienu no Balviem līdz zaļo ceļu trasei Kubulos. Projekta rezultātā lielākie projekta skeptiķi ir kļuvuši par projekta atbalstītājiem. Nākotnē vēl liels darbs ir jāiegulda, lai izglītotu tieši vietējos iedzīvotājos, radot izpratni par marķētā posma ieguldījumu novada ekonomikā.
Aicinu ikvienu ieklausīties Viļakas Romas katoļu draudzes prāvesta Guntara Skutela padomā, lai arī, ko tu darītu, dari to no SIRDS, tad labie darbi un nodomi izdosies, jo Dievs palīdzēs.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzsākti būvdarbi Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā

Veiksmīgi ir noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. ...

Valentīndienas burvība Viļakā

Valentīndiena ir viens no Viļakas jauniešu tradicionālajiem pasākumiem, kas tiek svinēts Viļakas Valsts ģimnāzijā ...