Skanīgās “Ermoņiku skaņas”

Skanīgi un skaisti 16.jūlijā ir aizvadi sešpadsmitie  Ermoņiku skaņu svētki Medņevā. Kā katru gadu, arī šogad visi  muzikanti un kolektīvi no Tautas nama gāja gājienā uz laukumu pie pagasta, kur ar skaļām ovācijām muzikantus un dejotājus  sagaidīja daudzie pasākuma apmeklētāji.

Gājienu kuplināja „Retro Gaz-51”saimnieks Imants Erciks, kurš īpaši šiem svētkiem savu „kumeliņu” bija uzfrišinājis ļoti skaistu, no kura skatītāji un interesenti neatkāpās visu pasākuma laiku, izskatot un aplūkojot katru nospodrināto skrūvīti. „Gazikā” muzicēja: Kociņu kapela  no Cēsīm, vadītājs Imants Ozoliņš, Kaunatas muzikants Antons Savickis, tik pat skaisti un skanīgi gājienā devās tautas deju kolektīva „Oglīte” vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi, kurus daudzus gadus vada Jānis Marcinkevičs, Briežuciema Dāmu kapela „AMMA”, vadītāja Maruta Daukste, Vīksnas folkloras kopa „Olūts”, vadītājs Aldis Laicāns, Medņevas Etnogrāfiskais ansamblis ar  muzikantu Alfrēdu Circeni, muzikanti- Kristiāns Šaicāns, Elīza Pužule, Dainis Ločmelis, Māris Sprinģis, Vitālijs Logins, Iveta un Maija Arenas no Raunas, Salnavas kapela „Sveicinojam vielejam”, vadītāja Aija Zeiļuka.

Visi muzikanti no sirds izspēlēja savas dziesmas, kurās apmeklētāji dejoja no sirds līdz rīta gaismai. „Oglītes” dejotāji  prom braucot atzina, ka mums šeit ir tik skaisti un vienreizēji un svētīgi. Šis brauciens ilgi palikšot atmiņā un piebilda, ka gribētos atgriezties nākamajos pasākumos Medņevas pagastā. Viļakas Romas katoļu priesteris Guntars Skutels deva svētību dalībniekiem un apmeklētājiem.

Paldies manai darba grupai- Ligitai Brokānei, Jāzepam Zarembam, Imantam Ercikam, Sarmītei un Oskaram Roņiem, Reinim Motresku, Aldai un Mārim Sprinģiem un visiem, kuri rūpējās, lai šis pasākums būtu skaists un sirdī paliekošs! Uz tikšanos nākamgad!

Teksts un foto: Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ...

Saņemts inventārs brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāji, īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki, cenšas sakopt savu pagalmu un apkārtējo teritoriju, taču ...