Īpaša pēdējā skolas diena Viļakas Valsts ģimnāzijā

31.maija rītā 1.-11.klašu skolēni pulcējās skolas zālē, lai noskatītos projekta “Skolas soma” muzikālu sveicienu no horeogrāfes, režisores, deju pasniedzējas Lilijas Lipores un aktiera, mūziķa Edgara Lipora. Mākslinieki bija īpaši padomājuši katrai klašu grupai atbilstošu rotaļdeju, kurā aicināja piedalīties gan skolēnus, gan audzinātājas. Tā kā Lilija Lipore ir mācījusies Viļakas vidusskolā, tad dzirdējām jokus un interesantus atgadījumus no tā laika skolas dzīves. Mūs priecēja dziesmas gan ģitāras, gan kokles, gan akordeona pavadījumā, zināmākajām dziedājām līdzi. 

Projekta koordinatore Ija Krilova
Foto Ineta Lindenberga

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli

Viļakas Valsts ģimnāzija, realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā”, bija ...

Skatuves runas konkurss

Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados notiek skatuves runas konkursi. Šogad tas tika ...