Aizvadīts ražīgs un jauks mācību gads!

Nu saņēmu, ko pelnīju,
Nu varēju lepoties!
Pagāja vēl gadiņš –
Saules gaismas apspīdēts!

Pēc labi padarīta darba šajā mācību gadā Viļakas Valsts ģimnāzijas saime pulcējās uz noslēguma pasākumu. Pacilājošu noskaņojumu dienas ieskaņā radīja Lilija un Edgars Lipori ar koncertprogrammu “Pretī vasarai!”, kur skanēja dziesmas, atmiņas un joki par skolas gaitām, kā arī katra klašu grupa pieteica sevi latviešu rotaļdejās.

Turpinājumā klātesošos uzrunāja ģimnāzijas vadība ar pateicības vārdiem un laba vēlējumiem. Skolēni un vecāki saņēma novada un skolas pateicības par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Tika pasniegtas zelta, sudraba, bronzas un cerību liecības uzcītīgākajiem skolēniem. Svētku diena noslēdzās ar sirsnīgām klašu stundām, kad kopā teicām:” Paliec sveika, skola!  Krāsim spēkus un enerģiju jaunajam mācību gadam!”

Teksts: Ineta Lindenberga

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Februāra aktivitātes Viduču pamatskolā

Silto džemperu diena Arī mēs,  Viduču pamatskola, šodien, 11. februārī, pirmo reizi pievienojamies ikgadējai ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...