Viļakā sporto

2022.gada 14.maijā Viļakā notika sporta sacensības “Individuālās vēsturiski sportiskās sacensības Viļakas pilsētā”, kas ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”  pasākums. Pēc vairāk kā divu gadu pārtraukuma tirgus izpētes rezultātā uzvarējusī biedrība “Saules stari Viļakai” mēģināja izkustināt un iekustināt cilvēkus, aicinot iziet no mājas, lai piedalītos sporta spēlēs.

Tā kā Covid-19 pandēmijas noteiktie ierobežojumi neļāva brīvi pulcēties, tāpēc nenotika projektā plānotās sporta spēles. Pirmās sporta spēles pēc 2 gadu pauzes bija vienkāršas, jo 6 kontrolpunktus varēja gan izstaigāt, gan izskriet, gan piebraukt ar mašīnu, jo punktus ieguva par veikto disciplīnu un atbildēm uz 6 vēsturiskiem jautājumiem, nevis par to cik ātri apmeklēja visas disciplīnas.

Sešās interesantās disciplīnās: Riepu pavēlnieks, Vēja draugs, Futbola čempions, Šķēršļu meistars, Ūdens sargātājs, Riņķu metējs – katrs dalībnieks varēja parādīt savu veiklību, precizitāti un ātrumu. Paldies visiem dalībniekiem, veiksmīgākie savās vecuma grupās ieguva kausus un katras disciplīnas uzvarētājs: Aigars, Vladimirs, Nikola, Aigars, Vladimirs un  Artis, saņēma medaļu. Kāds dalībnieks jautāja kāpēc kontrolpunktos neesot iekļauta Viļakas ezera sala, jo būtu bijis interesanti mērot ceļu uz tālo punktu. Kādi dalībnieki neapmeklēja visus kontrolpunktus, izmēģināja spēkus tikai dažās disciplīnās. Vairākiem dalībniekiem interesantākā likās disciplīna “Šķēršļu meistars”.  Savukārt citi atzina, ka patikusi disciplīna “Ūdens sargātājs”, jo beidzot varējis kārtīgi izskrieties. Liels prieks par aktīvajiem Viļakas pilsētas, apkaimes iedzīvotājiem, kā arī viesiem no Cēsīm, kuri arī izmantoja iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sportojot.

Aicinām aktīvos sportotājus no Balvu novada un citiem novadiem piedalīties Ģimeņu un tautas orientēšanās sacensībās “Starts vasarai Viļakā”, kas 28.maijā notiks Viļakā, Starts un finišs – Sporta ielā 20, pie “Ezertūres”. Pieteikšanās: līdz 26. maijam 23.59 tiešsaistē vai klātienē sacensību norises dienā līdz plkst. 10:30, un dalībnieku reģistrācija klātienē sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 11.00 un sacensību sākums plkst. 11.00. Šis būs sporta sacensības uz laiku, uzvarēs ātrākais distances veicējs. Dalībnieki tiks grupēti deviņās dalībnieku grupās. Sīkāka informācija par 28.maija pasākumu www.vilaka.lv un www.balvi.lv.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: biedrības “Saules stari Viļakai” arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzsāk projekta “Latvijas zaļie ceļi” realizāciju

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Piedalies Balvu novada nākotnes veidošanā!

Vai esi Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novada iedzīvotājs? Varbūt Tu šajos novados strādā ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 14.jūnijā ...