Tikšanās ar psiholoģi Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem

Šī gada 22.aprīlī un 13.maijā psiholoģe Inese Lietaviete atbrauca no Rīgas, lai tiktos ar  Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Tikšanās ar psiholoģi ir projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”  aktivitāte.

Pirmās tikšanās reizes tēma bija Atkarību izplatības mazināšana un Atkarība un līdzatkarība: problēmas un to risinājumi. Otrās tikšanās reizes tēma bija “Psihiskā veselība (somatika) un kā veidot jaunus paradumus. Tikšanos ar psiholoģi Inesi Lietavieti organizēs arī Rekavas vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu vecākiem un skolotājiem, bet sākumā bija svarīgi saprast jauniešu domas, problēmas un jautājumus.

Psiholoģe Inese Lietaviete atzina, ka bija ļoti patīkami satikt jauniešus lauku reģionā, jo lauku jaunieši ir ļoti atšķirīgi no Rīgas jauniešiem. Lauku reģionos jauniešiem ir arī mazāk negatīvu kārdinājumu nekā Rīgas jauniešiem. Inese Lietaviete pateicās jauniešiem par dzīvo interesi un cer, ka ikvienu dalībnieku uzrunāja kāds viņas teiktais padoms vai domu grauds. Psiholoģe vēl visiem jauniešiem noteikt mērķi vasaras brīvlaikam un piepildīt to, lai rudenī skolā atgrieztos motivēti, piepildījušies ar pozitīvām emocijām un veidot savu identitāti, atklājot savas stiprās un vājas puses,  attīstot savas dzīves mērķus, veidojot jēgpilnas attiecības un izvairoties no neveselīgām un riskantām uzvedībām.

Teksts un foto: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi tiekas neformālās izglītības pēcpusdienā

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” turpina īstenot projektu Nr.3 „Būt un darīt”, kas norisinās sadarbībā ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 15.06.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti. Darba kārtība: ...

Uzsāksies būvdarbi objektā angāra būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanos

Angāra būvniecība ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis:  ...