Skolēnu forums ”Mācīties būt”

12.maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi piedalījās biedrības „Skolēnu vecāku biedrība” projekta nr.3 „Būt un darīt” aktivitātē – skolēnu forumā “Mācīties būt”. Pasākuma moderatore un jaunatnes jomas profesionāle Inese Šubēvica jauniešus iesaistīja dažādās uzmundrinošās aktivitātēs, kurās skolēni, daloties grupās, diskutēja par aktuālām tēmām skolas dzīves uzlabošanai. Neformālās izglītības veidā tika izzinātas skolēnu vajadzības, aktualitātes un veicināta skolēnu līdzdalība, daloties savstarpējā pieredzē, veicinot saliedētību skolēnu vidū. Skolēni izvirzīja aktuālas idejas skolas ikdienas uzlabošanai, ko kopā ar skolēnu pašpārvaldi un skolas vadību virzīs iespējamai īstenošanai. Skolēnu ideju ģenerēšana un uzklausīšana ir būtiska skolas dzīves kvalitātes uzlabošanai, piederības sajūtas veicināšanai un skolēnu motivācijai uzturēties skolā, kopīgi izvirzīt un sasniegt mērķus.

Projekts notiek Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja Žaklīna Orlovska
Foto no projekta arhīva

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Paziņojums

Pēc  iedzīvotāju lūguma, 13. un 27.jūnijā Viļakā, Abrenes ielā 19 darbosies sabiedriskā pirts pēc ...

Par maksājumiem pašvaldībām līdz 29.jūnijam!

Cienījamie iedzīvotāji! Saistībā ar Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienošanos, lūgums iedzīvotājiem veikt ...