Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 19.maijā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē),(jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba grupas apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene)
  2. Par Balvu sporta skolas pasākumu dalības maksas apstiprināšanu. (ziņo Ludmila Beļikova, Olga Siņica)

Informatīvi jautājumi:

  1. Informācija par Balvu novada ģerboņa izstrādes procesu. (ziņo Iluta Jaunžeikare, uzaicināta Astra Tjunīte)
  2. Informācija par pieminekļu pārvietošanu. (ziņo Rudīte Krūmiņa)
  3. Par situāciju Balvu pilsētas stadionā un tālāko rīcību. (ziņo Daina Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Skolēnu pārtikas pakas

Lūdzam pieteikties Viļakas novadā deklarēto maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu skolēnus, kas nav saņēmuši ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 18.maijā ...