Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 19.maijā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē),(jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba grupas apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene)
  2. Par Balvu sporta skolas pasākumu dalības maksas apstiprināšanu. (ziņo Ludmila Beļikova, Olga Siņica)

Informatīvi jautājumi:

  1. Informācija par Balvu novada ģerboņa izstrādes procesu. (ziņo Iluta Jaunžeikare, uzaicināta Astra Tjunīte)
  2. Informācija par pieminekļu pārvietošanu. (ziņo Rudīte Krūmiņa)
  3. Par situāciju Balvu pilsētas stadionā un tālāko rīcību. (ziņo Daina Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mākslas plenērs “VALDIS BUŠS-2020” Viļakā

Plenērs ir projekta 4.starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2020” (projekts Nr. LKP2020/48) aktivitāte.

Apstiprina pašvaldības atbalstītos uzņēmējdarbības projektus

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika 2021.gada 29.04.2021, tika pieņemts lēmums, kuri ...

Paziņojums par apvienojamā Balvu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās kārtību

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu domju deputātu kopsapulce ar 2020.gada 12.oktobra lēmumu „Par ...