Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

2022.gada 28. aprīlī noslēdzās konkursa pieteikumu” Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā un uzsākta to vērtēšana.

Konkursā šogad iesniegti 25 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 113645,88 EUR apmērā. Šī gada pašvaldības budžetā biznesa ideju konkursam paredzēti 50000,00 EUR.
Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Biznesa ideju pieteikumi iesniegti dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstībai: aktīvās un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai, koka izstrādājumu ražošanai, t.sk. masīvkoka plauktu, mēbeļu ražošanas uzsākšanai, dārzu plānošanas darbu pakalpojuma nodrošināšanai, metālapstrādes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, keramikas meistarklašu rīkošanai, arī keramikas studijas izveidei, ogu un ķiploku pārstrādes produkcijas pieejamības nodrošināšanai, arborista pakalpojumu uzsākšanai, pārvietojamā gatera izveidei, autoservisa paplašināšanai, 3D modelēšanas pakalpojuma piedāvājuma klāsta paplašināšanai, mobilās aplikācijas uzlabošanai, naktsmītņu pakalpojuma iespēju dažādošana, telpu un tehnikas tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanai un citi.

Tuvākā mēneša laikā tie konkursa pieteikuma iesniedzēji, kuru darbi atbildīs konkursa nolikuma iesniegšanas un noformēšanas prasībām, tiks aicināti uz konkursa otro kārtu, kurā pretendentam vajadzēs pārliecināt vērtēšanas komisiju, ka iesniegtā biznesa ideja ir ekonomiski pamatota, un ka pieteicējam ir nepieciešamās prasmes un zināšanas tās realizācijai.

Pateicamies par iesniegtajām biznesa idejām. Iesniegto pieteikumu daudzums ir apliecinājums tam, ka Balvu novada iedzīvotājiem ir interese par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību, kā arī iespēja atrast savu vēl brīvu biznesa nišu.

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldība
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka
26461435

Citas ziņas no šīs kategorijas

Iespēja iepazīt kalēja darbu

Noslēdzoties ārkārtas stāvoklim valstī, interesentiem būs iespēja iepazīt kalēja darbu klātienē. Saimnieciskās darbības veicējs ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada ...

Noslēdzies Viļakas novada domes rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Šogad, pateicoties COVID 19 pandēmijai, projektu iesniedzējiem bija pieejams ļoti ilgs laiks, lai iesniegtu ...