Noslēdzies sadarbības projekts ar Latvijas Universitāti

30.aprīlī noslēdzies 2021.gada 1.novembrī uzsāktais stažēšanās projekts Latvijas Universitātes akadēmiskajam personālam Viļakas Valsts ģimnāzijā projekta Nr.8.2.2.0/18/I/004 Latvijas Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, sports” motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls”.

Projekta mērķis bija  sekmēt Latvijas Universitātes  mācībspēku profesionālo pilnveidi, lai veicinātu augstskolas un izglītības iestādes sadarbību un uzlabotu studiju kvalitāti augstākās izglītības programmās, stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumus pielietotu  akadēmiskajā darbībā un veicinātu izglītības iestādes labās prakses un pieredzes popularizēšanu.

Ģimnāzijas ieguvumi saistīti ar teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu bāzes papildināšanu ne tikai skolotājiem, bet arī skolēniem, pieredzes apmaiņas nodarbībām, stundu vērojumiem un analītisko darbību, labās pedagoģiskās prakses piemēriem, inovatīviem risinājumiem un pozitīvām atziņām.

Pateicamies Latvijas Universitātes Skolotāju izglītības nodaļas profesorei Indrai Odiņai par šo iespēju, kas veicinās kopš atjaunotās Viļakas Valsts ģimnāzijas (1996) uzsākto sadarbību ilgtspējīgam turpinājumam.

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Paveiktais 2022.gadā Veselības veicināšanas projektā

2022.gadā sekmīgi turpinājās projekta Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un ...

„Balkanu apļi” 3. kārta un sacensības nūjošanā

8.augustā plkst. 9:30 Šķilbēnu pagasta Dabas parkā “Balkanu kalni” notiks tautas skrējiena „Balkanu apļi” ...

Digitālo apvāršņu paplašināšana Horvātijā

No 2020.gada 10.februāra līdz 13.februārim Horvātijā- zināšanu, radošuma un jauninājumu centrā „HUB 385” norisinājās ...