Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 17.martā plkst.09.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)

Informatīvi jautājumi:

  1. Par Balvu novada Bāriņtiesas pārskatu. (ziņo Diāna Astreiko)
  2. Par deinstitualizācijas projekta īstenošanu. (ziņo Iluta Bērziša, Daira Apšeniece, Santa Šmite)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Projekts “Green way Riga- Pskov” turpinās

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  ...

Valentīndienas burvība Viļakā

Valentīndiena ir viens no Viļakas jauniešu tradicionālajiem pasākumiem, kas tiek svinēts Viļakas Valsts ģimnāzijā ...