Viļakas muzeja neformālā izglītības stunda “Vēstures avoti”

Viļakas muzejs pagaidām nevar uzņemt skolēnus muzeja iekštelpās, tāpēc domājām un strādājām zoom platformā. 21. un 23.februārī  muzejs tikās ar Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viduču pamatskolas 7.klases skolēniem zoom stundā. Stundas laikā runājām par dažādiem vēstures avotiem un galvenokārt par Viļakas muzeja krājumu. Apspriedām dažādas vēstures avotu grupas, kā tās atšķirt. Viens no uzdevumiem bija analizēt muzeja ekspozīciju “Viļakas apkārtnes skolu vēsture”, kuras laikā centāmies saprast kāda veida vēstures dokumenti atrodas muzeja ekspozīcijā.

Muzejs, sadarbojoties ar vēstures skolotāju A.Ločmeli, deponēja skolām dažādus muzeja priekšmetus, lai skolēni stundā varētu tos apskatīt un analizēt. Skolotāja izdalīja katram skolēnam vienu muzeja priekšmetu un skolēni centās atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Stundas laikā ar skolēniem centāmies saprast kāda veida vēstures avotus viņi redz, kādu informāciju mēs varam nolasīt no priekšmeta, kādam laikam pieder šis priekšmets, ko ar šo priekšmetu varēja darīt u.c..

Skolēni stundā redzēja Viļakas apkārtnes raksturojošos priekšmetus- fotogrāfijas, dokumentus, atmiņu stāstus, liecības. Interesanti bija apskatīt fotogrāfijas par Viļakas pilsētas vēsturi un Semenovas ciemu, kuras skolēniem bija īpaši saistošas.

Paldies vēstures skolotājai A.Ločmelei par sadarbību!

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja R.Gruševa, foto: krājuma glabātāja M.Boldāne, vēstures skolotāja A.Ločmele.

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jēzu, dari mūsu sirdis līdzīgas Tavai Sirdij!

“Ceļojot mēs apgūstam vairāk, kā jebkādā citā veidā. Dažreiz diena pavadīta svešumā sniedz vairāk ...

Vai tas ir labi?

1.martā  Viļakas bibliotēkas telpas pieskandināja pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” audzēkņu balsis. Bibliotēkas vadītāja Rutta ...

Noslēdzies projekts “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”

Šī Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...