Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 17.februārī plkst.09.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti.
  2. Par maksas noteikšanu aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti.
  3. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā.

Informatīvs jautājums:

  1. Informācija par sociālajiem  un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem piešķirtā finansējuma izlietojumu 2022.gada janvārī.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta ...

Personām ar invaliditāti ir iespēja pieteikties studijām Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā

Viļakas novada Sociālais dienests informē, ka personām ar invaliditāti vēl ir iespēja pieteikties studijām, lai ...

Muzejpedagoģiskā programma “Barikādes Latvijā un atmodas laika notikumi Viļakas apkārtnē”

Šogad aprit 31 gads kopš barikādēm. Notikumi pasaulē maina pierasto lietu kārtību, tāpēc šogad ...