Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi  2022.gada 2.februārī (trešdien), plkst.09.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:
1.Par saistošo noteikumu Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. Ziņo: Sergejs Maksimovs, Olga Siņica
2.Par valsts vietējā autoceļa V468 “Briežuciems – Baltinava” pārņemšanu. Ziņo:Jānis Bubnovs
3.Par līdzfinansējumu biedrības “Radošās idejas” projektam. Ziņo: Olga Siņica
4.Par izmaiņām maksā par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Ziņo: Sergejs Maksimovs, Linda Igaune
5.Par Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktora funkciju deleģēšanu. Ziņo: Ilona Blūma

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mentora nozīme projektu īstenošanā

Šī gada aprīļa sākumā, Grieķijā norisinājās treniņkurss par mentoriem brīvprātīgo projektos un kā šo ...